ХАКАТОН 2024 “Уур амьсгалын өөрчлөлт”

ХАКАТОН 2024 “Уур амьсгалын өөрчлөлт”
Монгол улсын хувьд тулгамдсан асуудал болж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах дэвшилтэт арга, технологийн шийдэл, бүтээгдэхүүний загварыг шалгаруулах зорилготой “Уур амьсгалын өөрчлөлт” ХАКАТОН 2024 эхэллээ.
🔬ХАМРАХ ХҮРЭЭ
Байгалийн ухаан, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, барилга инженерчлэл, хог хаягдал орчны бохирдол зэрэг чиглэлээр суралцдаг их дээд сургуулийн оюутнууд оролцох боломжтой
🕐ХУГАЦАА
Бүртгэл: 2024 оны 4-р сарын 20-с 5-р сарын 1-ныг хүртэл
Багуудад мэдээлэл өгөх уулзалт: 5-р сарын 2
Шалгаруулалт: 5-р сарын 3
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://www.ccrcc.mn/
Холбоо барих: 7000-0744, ccrccmongolia@gmail.com
80 ЖИЛ