Лабораторийн нэр, дугаар:

 • Номын сангийн 612 тоот Хүнсний шинжилгээний судалгааны лаборатори

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

 • Амьтан ургамлын гаралтай биологийн идэвхт нэгдэлийн судалгаа
 • Монголын эсэглэн сүүн бүтээгдэхүүнээс сүүн хүчлийн бактери ялгах, тодорхойлох, генийн санг бүрдүүлэх суурь судалгаа
 • Сүүн хүчлийн бактериудын пробиотик идэвхийн судалгаа, пробиотик идэвх бүхий өсгөврүүдийг үйлдвэрлэлд ашиглах боломжийг судлах, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх
 • Сүүн хүчлийн бактериудын биологийн идэвхийн судалгаа, бактерийн эсрэг идэвхт пептидүүдийг ялгах, тодорхойлох
 • Инновацийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалга

Төслүүд

 • Европын холбооны санхүүжилттэй “Ахисан түвшний сургалтыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэхийг дэмжих” төсөл
 • “Сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн хаягдлыг физик химийн онцлогт тулгуурлан технологи боловсруулах” ШУТС-ийн санхүүжилттэй суурь судалгааны ажил
 • 2012-2015 онд “Амьтан, ургамлын гаралтай биологийн идэвхт бодис”, Монгол-БНХАУ-ын хамтарсан төсөл.
 • 2015-2016 онд “Сүүний үйлдвэрийн хаягдалыг боловсруулан пробиотик болон зохицуулах үйлчилгээтэй биобүтээгдэхүүн гарган авах”.
 • 2013-2016 онд “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний биологийн идэвхт уураг, пептидийн судалгаа”
 • 2012-2016 онд  “Хоёр бөхт тэмээний  (Camelus bactrianus. Przewalskii. 1875) буурын бохины химийн найрлага, хавдрын эсрэг идэвхийн судалгаа”
 •  2017-2018 онд “Сүүн бүтээгдэхүүн болон ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнээс ялган авсан пробиотик шинж чанартай сүүн хүчлийн бактерийн судалгаа”.
 • 2018-2020 Educational support at the Universities of Mongolia” (Erasmus + de “Renforcement des capacités) төсөл
 • 2019-2020 МУИС-ийн санхүүжилттэй “Багш, оюутны старт ап-2019” (NUM STARTUP 2.0) уралдаанд шалгарсан “Synergy” нэртэй гарааны компани байгуулах төсөл
 • 2019-2021 онд “Сүүн хүчлийн бактерийн биологийн идэвхт уураг, пептидийн судалгаа”
 • 2022 “Хүнсний биотехнологи-ферментаци, Сүүн хүчлийн бактерийн биологийн идэвхт нэгдэл, бага молекулт пептидийн судалгаа”

Судлаачид

80 ЖИЛ