Лабораторийн нэр, дугаар:

 • 213 А Биотехнологийн нэгдсэн сургалт, судалгааны лаборатори

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

 • Ургамлын анхдагч болон хоёрдогч метаболит, нүүрс- усны судалгаа

Төслүүд

 • 2017-2020 онд “Монгол орны нэн ховор, устаж буй эмийн ургамлын биотехнологийн судалгаа
 • 2021-2022 онд Модны үртэс боловсруулж эфирийн тос, үнэртэн гарган авах
 • 2021-2022 онд Ургамлын усан ханд нэгдлийн биологийн идэвх болон хорон чанарын судалгаа
 • 2022 онд Нангиад ороонго (Cuscuta chinensis)-ын элэгний хорт хавдарын Hep-G2 эсийг дарангуйлах идэвхийн судалгаа

Судлаачид

 • Доктор, Ахлах багш Т. Сувдмаа Биохими, биотехнологийн хөтөлбөрийн багш
 • Магистрант М. Гэрэлт-Од Биотехнологийн хөтөлбөрийн лаборант
 • П. Саранцэцэг Биохимийн хөтөлбөрийн магистрант
 • Ж. Доржбат Биохимийн хөтөлбөрийн магистрант
 • Б. Насантогтох Биохимийн хөтөлбөрийн оюутан
 • А. Алтантуул Биохимийн хөтөлбөрийн оюутан
 • Б. Амаржаргал Биотехнологийн хөтөлбөрийн оюутан
 • О. Номин Биохимийн хөтөлбөрийн оюутан
80 ЖИЛ