Лабораторийн нэр, дугаар: 607

 • Эсийн өсгөврийн сургалт, судалгааны лаборатори

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

 • Исгэлэн сүүн бүтээгдэхүүний  хөрөнгөний микроорганизмын молекул ангилал зүйн судалгаа, молекул археологийн судалгаа, өвчин үүсгэгчийн эсрэг бактериофаг ялгаж авах, амьтан, хүний молекулбиологийн судалгаа, паразитын молекул ангилал зүйн судалгаа.

Төслүүд

 • 2018-2020       “Educational support at the Universities of Mongolia” (Erasmus + de “Renforcement des capacités) төслийн гүйцэтгэгч. Европын холбооны санхүүжилттэй.
 • 2018-2021       “Монгол нутагт хүн ам тасралтгүй оршин сууж байсан эсэхийг генетик, молекул биологийн аргаар батлах” сэдэвт ажлын төсөл, ШУТС-ийн санхүүжилттэй. 

Судлаачид

 • Доктор проф. Ж. Хулан –Генетикийн хөтөлбөрийн багш
 • Доктор дэд проф. Б. Очирхуяг -Биохими, биотехнологийн хөтөлбөрийн багш
 • Доктор дэд проф. Д. Түмэнжаргал- Микробиологийн хөтөлбөрийн зөвлөх багш
 • Доктор П. Оюунчимэг-Микробиологийн хөтөлбөрийн зөвлөх багш
 • Б.Тэнүүн Генетикийн хөтөлбөрийн докторант
 • Ж.Тэмүүжин Генетикийн хөтөлбөрийн докторант
 • Г.Өлзийжаргал Генетикийн хөтөлбөрийн докторант
 • Б.Тэнүүн Генетикийн хөтөлбөрийн докторант
 • Э. Солонго Генетикийн хөтөлбөрийн докторант
 • Х.Мөрөнгуа генетикийн хөтөлбөрийн магистрант

 

80 ЖИЛ