Багш, биологийн боловсрол D011407
Хөтөлбөрийн онцлог 
Хөтөлбөрийн давуу тал
Ажлын байр
Багш, биологийн боловсрол D011407

Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх мэргэжил бөгөөд МУИС-ийн анхны ууган хөтөлбөрүүдийн нэг 

Хөтөлбөрийн онцлог 

 • Биологийн БАГШ төдийгүй биологийн салбарын аль ч чиглэлээр СУДЛААЧ болох боломж нээлттэй учраас хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болно. 
 • Бакалаврын боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавигдах үндсэн шаардлагыг хангаж, амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа, хувьсал өөрчлөлтийн зүй тогтол, биологийн системд явагддаг онол, туршилт судалгааны аргуудыг судалж, хүрээлэн буй орчин, байгалийн юмс үзэгдлийн учир шалтгааныг биологийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тайлбарлан, заах арга зүй эзэмшдэг. 

Хөтөлбөрийн давуу тал

 • МУИС-ийн биологи болон боловсрол судлалын салбарын шилдэг багш нарын хамтарсан баг хичээл заадаг тул биологийн суурь шинжлэх ухааны онолын мэдлэгтэй, туршилт судалгаа хийх чадвартайгаас гадна заах арга зүйн ур чадварыг хослуулан эзэмшдэг. 
 • Биологийн суурь мэргэжлийн лабораториудад дадлагын хичээлийг судлах явцдаа биологийн хичээлд хэрэглэгддэг амьтны чихмэл, ургамлын гербари, төрөл зүйлийн цуглуулга, эд эрхтний бэлдмэл зэрэг биет үзүүлэн, тарааж өгөх материалыг бэлтгэх арга зүйд суралцсанаар хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх дадлага туршлагатай болно. 
 • Тэнхимийн багш нарын хэрэгжүүлж буй гадаадын төсөл, судалгаанд хамрагдаж,  судалгааны арга зүйг эзэмшихийн зэрэгцээ бие даан судалгааны ажлыг төлөвлөн хийх чадварыг эзэмших боломжтой. 
 • Хөтөлбөрийн төгсөгч багш нар аймаг, нийслэл, улсын олимпиадад өөрөө болон шавь нар нь тогтмол амжилт үзүүлдэг. 

Ажлын байр

 • Хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэгддэг тул ажлын байрны сонголт өргөн бөгөөд манай хөтөлбөрөөр төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 100 хувь.
 • Төгсөгчид: 
 • Боловсролын салбарт: их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ, ЕБС-ийн багш 
 • Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдэд эрдэм шинжилгээний ажилтан 
 • Байгалийн түүхийн музейн ажилтан 
 • Байгаль орчны байгууллагууд, тусгай хамгаалалттай газруудад мэргэжилтэн гэх мэт ажиллаж байна. 
80 ЖИЛ