Лабораторийн нэр, дугаар:

 • 417 Ургамлын физиологийн сургалт, судалгааны лаборатори

 Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

 • Ургамлын стресс (агаарын бохирдол, ган, давс, хүнд металл) физиологийн судалгаа
 • Ургамлын дасан зохицох экофизиологийн судалгаа
 • С3, С4, САМ фотосинтезтэй ургамлуудыг илрүүлэх

Төслүүд:

Дотоодын төслүүд

 • 2020 онд ‘’Лаг боловсруулах лабораторийн болон хагас үйлдвэрийн туршилт, судалгаа (Ургамлын морфо-физиологийн үзүүлэлтүүдэд бордооны үзүүлэх нөлөөг судлах)’’ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй төсөл
 • 2016-2017 онд ‘’Orostachys spinosa-ийн стресс физиологи, пигментийн судалгаа’’ сэдэвт МУИС-ийн дэргэдэх ARC-ийн санхүүжилттэй сэдэвт төсөл
 • 2015-2016 онд ‘’Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах фиторемедацийн арга: Усны ургамлаар Туул голын бохирдлыг цэвэршүүлэх судалгаа’’ сэдэвт төсөл
 • 2015-2016 онд “Зарим нэн ховор эмийн ургамлын бичил үржүүлэг ба анатоми-физиологи, биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа“ сэдэвт МУИС-ийн дэргэдэх ARC-ийн санхүүжилттэй төсөл
 • 2010-2011 онд “Orostachys spinosa -ийг вегетативээр тарьж үржүүлэх явцад зарим эрдэсийн хөдлөл зүйг тогтоох“сэдэвт МУИС-ийн дэргэдэх ARC-ийн санхүүжилттэй төсөл

Гадаадтай хамтарсан төслүүд

 • 2022-2023 онд Эдийн өсгөврөөр гаргаж авсан модлог ургамлын абиотик стресст тэсвэрлэх чадварын физиологи, биохимийн онцлог Монгол-Беларусын хамтарсан төсөл
 • 2017-2019 онд Climate control of wood formation measured at high precision in a southern boreal pioneer and climax tree species (Larix sibiricaand Betula platyphylla). Герман-Монголын хамтарсан төсөл
 • 2014-2017 онд Завхан аймгийн ургамлын экофизиологийн судалгаа сэдэвт төслийн гүйцэтгэгч. Монгол-Оросын хамтарсан биологийн экспедиц
 • 2012-2013 онд Screening for bio-materials from cold-adapted organisms in Mongolia сэдэвт Монгол-Солонгосын хамтарсан төсөл
 • 2010-2011 онд Хүйтэнд тэсвэртэй ургамлын метаболитын судалгаа сэдэвт Монгол-Солонгосын хамтарсан төсөл
 • 2005-2007 онд Ой хээрийн зааг дахь ургамлын экофизиологийн судалгаа Герман-Монголын хамтарсан төсөл
 • 1997 онд Уур амьсгалын янз бүрийн бүс нутгийн ургамлын экофизиологийн судалгаа. Монгол-Японы хамтарсан төсөл

 Судлаачид

80 ЖИЛ