Лабораторийн нэр, дугаар:

 • 117 Молекул эсийн биофизикийн сургалт, судалгааны лаборатори

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Амьтан, ургамлын дээжнээс биологийн идэвхит нэгдэл эктрактлах, ялгаж цэвэршүүлэх
 • Хөргөгчтэй центрфугээр суспензийн агууламжийг ялгаж салгах, Эс задлах, эд эвдэх, гомогенизаци хийх, липосом үүсгэх, наноматериал боловсруулах
 • Уураг зэрэг биологийн идэвхит нэгдлийн электрофорез, тэдгээрийн бүтэц структур, конформацийн өөрчлөлт, уураг-субстрат, уураг-уураг, уураг-эс, молекул хоорондын харилцан үйлчлэл,
 • Эс (бактери), уураг, нано эгэл биет, эмульс, суспензийн гадаргуугийн цахилгаан шинж чанар, суспензийн агууламжийн олон янз ба төрх (экологи)
 • Эсийг цахилгаан импульсээр үйлчлэх
 • Эсийн мембраны ион нэвтрүүлэлт, суспензи дахь H+, Ca2+, Na+, K+ ионы концентраци
 • Тогтмол, хувьсах соронзон орны биологи үйлчлэлийн судалгаа
 • Гомогенизаци хийх, липосом хийх, наноматериал боловсруулах, хроматин ДНК-г салгах, Protein Misfolding Cyclic Amplification (PMCA), ген трансформэшн
 • Дээжийг бутлах, салгах, жижиглэх, эгэл биетийг нэгтгэх, тундасжуулах, гадаргууг идэвхижүүлэх, уураг цэвэрлэх, хийгүүжүүлэх, сонохимийн урвал, кристалл ургуулах, экстракцлах, эмульс үүсгэх зэрэг туршилт технолгийн процесс явуулах боломжтой.

Төслүүд

 • “Цахилгаан соронзон орон ургамлын стресс тэсвэрлэх чадварыг зохицуулах механизмын судалгаа” Шинжлэх ухаан технологийн төсөл. Удирдагч: Ө.Энэрэлт, М.Цогбадрах /2019-2022/
 • “Биологийн аргаар нийлэгжүүлсэн нано эгэл бөөм бүхий үрэвслийн эсрэг бүтэгдэхүүн гарган авах”. Шинжлэх ухаан технологийн төсөл. Удирдагч: М.Цогбадрах, Ө.Энэрэлт /2019-2022/
 • WWF- ийн санхүүжилтээр Бөхөнг шинээр нутагшуулах төсөл /2019-2021/
 • Хомын тал ХХК-ний санхүүжилтээр “Тахь адууны ДНХ-ийн микросателитын маркер дараалалд үндэслэн удам төрлийн холбоог үнэлэх судалгаа. /2019-2020/
 • ARC-ийн санхүүжилтээр Рекомбинант уураг үйлдвэрлэх шавжийн шугаман эс гарган авах /2019-2021/
 • Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүлжилтаар “Сүү, мах боловсруулах үйлдвэрийн дайвар, хаягдал бүтээгдэхүүний уургийн физик-химийн шинж чанарын онцлогийг харгалзан биоидэвхт нэгдлийг гарган авах техно-химийн үндэслэлийг боловсруулах” сэдэвт суурь судалгааны төсөл /2015-2018/
 • Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүлжилтаар “Микробийн эсрэг пептидын судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төсөл /2016-2018/
 • L’Oréal компанийн захиалгаар “Үс арчилгааны бүтээгдэхүүн гарган авах судалгаа” /2016-2017/
 • БНСУ-н Засгийн газрын санхүүжилтаар “Хавдарын эсрэг цахилгаан соронзон орны нөлөө” /2016-2017/
 • БНСУ-н Засгийн газрын санхүүжилтаар “Газрын ховор элемент бүхий гоо сайханы бүтээгдэхүүн гарган авах судалгаа” /2015-2016/
 • БНСУ-н Doosan корпорацын захиалгаар Хорт хавдар, стрессын эсрэг үйлчлэлтэй модны үнэрт нэгдэлийг ашиглан микро кабсулт үнэртэн гарган авах судалгаа /2015-2016/
 • БНСУ-н Засгийн газрын санхүүжилтаар “Эсийн эмчилгээнд долгионы технологи ашиглах нь сэдэвт төсөл” /2011-2016/
 • М.Цогбадрах нар. “Биотехнологийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгож, лабораторийн нөхцлийг сайжруулах” сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан (2008-2009). х. 1-29, УБ, 2012
 • М.Цогбадрах нар. “Амьтан, ургамлаас биологийн идэвхит үйлчлэлтэй уураг пептид илрүүлэх, уураг пептидийн биофизик судалгаа” сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан (2012-2015). x. 1-53, УБ, 2015
 • М.Цогбадрах нар. “Микробын эсрэг пептидийн судалгаа” сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төсөл (2016-2019)

Судлаачид

 • М.Цогбадрах  Профессор, Доктор (Ph.D)
 • Ө.Энэрэлт, Дэд профессор Доктор (Ph.D)
 • Б.Нямдаваа магистр (M.Sc)
 • Б.Бум-Эрдэнэ Докторант
 • Ч.Галбадрах Докторант
 • Т.Бадамхатан Докторант
 • Г.Аминаа Магистрант
 • С.Номинчимэг Магистрант
 • Б.Энхдэлгэр Магистрант
 • Б.Алтанзул Бакалавр
 • Б.Ашид-Эрдэнэ Бакалавр
 • Ү.Батмөрөн Бакалавр
 • Т.Дүүрэнжаргал Бакалавр
 • З.Маймандах Бакалавр
 • Х.Лувсанбат Бакалавр
 • Ш.Оюунтуяа Бакалавр
80 ЖИЛ