Лабораторийн нэр, дугаар:

  • 213 З  Биохимийн сургалт, судалгааны лаборатори

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

  • Ферментийн судалгаа Онол, практикийн өндөр ач холбогдолтой судалгаа болох үр тарианы ургамлууд, байгалийн болон хот суурин газар ургаж байгаа ургамлын стресс тэсвэрлэх чадварыг ферментийн идэвхээр тодорхойлох судалгаа

Төслүүд

  • 2021-2022 онд “Хүнсний ногоо, жимсгэний антиоксидант ферментийн идэвхийн судалгаа” сэдэвтARSын төсөл
  • 2008-2010 онуудад хэрэгжүүлсэн “Малын дайвар бүтээгдэхүүнээс гиалуронидаза ферментийг ялгах” сэдэвт дэвшилтэт технологийн төсөл
  • 2011-2013 онуудад хэрэгжүүлсэн “Ферментийн идэвхиэр хөрсний үржил шимийг үнэлэх боломж” сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төсөл

 Судлаачид

80 ЖИЛ