Лабораторийн нэр, дугаар:

  • Микроорганизмын экологи, биотехнологийн лаборатори (213ж)

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

  • Ус, хөрсний микробиологи, бактерийн  хүнд металлын давсны үйлчлэлийг тэсвэрлэх чадвар, бактерийн физиологи, микроорганизмын хөрөнгө, термофилийн судалгаа

Төслүүд

  • (2019 – 2022) ШУТС –ийн төсөл: “Хар тугалгаар бохирдсон хөрсийг микробын биотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх”. АШУҮИС-ийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуультай хамтарсан төсөл
  • (2018-2020) ШУТС –ийн төсөл: “Монгол нутагт хүн ам тасралтгүй оршин сууж байсан эсэхийг генетик, молекул биологийн аргаар батлах”
  • (2018-2020) Франц улсын Rennes хотын l’Universite Bretagne Loire хамтарсан Европын холбооны төсөл: “Educational support at the Universities of Mongolia, Erasmus + de Renforcement des capacites”
  • (2015-2018) ШУТС –ийн төсөл: Taiwanese-Mongolian Joint Research Project MOST 104-2923-E-002 -006 -MY2: “Өгийнуур, Тэрхийн Цагаан нуур болон Хөвсгөл нуурын усны чанар ба экологийн төлөв байдалд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлж буй нөлөөг Тайваны усан сангуудтай харьцуулах нь” (Impacts of climate change on water quality and Ecological characteristics in Ugii Nuur Lake, Terkhin Tsagaan Lake and Huvsgul Lake and comparison with subtropical reservoirs in Taiwan)
  • (2010-2012) ШУТС –ийн төсөл: “Монгол болон Байгаль нуур орчмын экстрем усан системийн микрофлор: геохимийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх үүрэг ба олон янз байдал”

Судлаачид

80 ЖИЛ