Лабораторийн нэр, дугаар:

213 Л  Биохимийн инженерчлэлийн сургалт, судалгааны лаборатори

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

  • Тарваган тахлын үүсгэгчийг геномын болон плазмидын ДНХ-ын өвөрмөц дараалалд үндэслэн илрүүлэх өндөр мэдрэг ДНХ-хроматографын түргэвчилсэн оношлуур
  • Цаасыг дахин боловсруулах ургамлын үрээр баяжуулах арга
  • SARS-CoV-2 вирусын эсрэг бие илрүүлэх фермент холбоот урвалын оношлуур

Төслүүд:

  • 2018-2020 онд “ Рекомбинат уураг үйлдвэрлэх шавжийн шугаман эс гарган авах”
  • 2019-2022 онд Хепатитийн В вирусын шалтгаант элэгний хавдраас урьдчилсан сэргийлэхэд CRISPR арга хэрэглэх боломж
  • 2019-2021 онд Хүний болон малын амьтны гаралтай цус болон зарим биологийн шингэний гарлыг тодорхойлох түргэн тест боловсруулах

Судлаачид:

80 ЖИЛ