Экологийн хакатон

МУИС, Шинжлэх ухааны сургуулийн Биологийн тэнхимийн Экологийн хөтөлбөрийн санаачилгаар НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP), The Nature Conservancy (TNC)-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон Дэлхийн Байгаль Хамгаалах сангийн (WWF) Монгол дахь хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр их дээд сургуулиудын Байгаль ухааны чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын дунд Code4Life Экологийн хакатоныг 2023 оны 5 сарын 6-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Энэхүү хакатон нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, газар ашиглалтын зохистой бодлогыг боловсруулахад чиглэсэн нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх, ялгаруулалтыг бууруулах зохистой шийдлийг эрэлхийлэх сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан бөгөөд МУИС, ХААИС болон ШУТИС-ийн нийт 6 багийн 30 гаруй оюутнууд өөрсдийн санааг дэвшүүлж, түүнийгээ боловсруулан үр дүнг хэлэлцүүлэв.
Тэргүүн байранд МУИС-ийн CarbonX баг “Монгол орны хүлэрт намгийг хамгаалж, зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх замаар нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулж, шингээлтийг нэмэгдүүлэх” шийдлийг дэвшүүлэн шалгарав.
Дэд байранд ХААИС-ийн Geodata баг “Богдхан уулын шилмүүст ойг хамгаалах замаар нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулж, шингээлтийг нэмэгдүүлэх” шийдэл дэвшүүлэн шалгарав.
Гутгаар байранд МУИС-ийн Calculated victory баг “Хээрийн экосистемд бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэн нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулж, шингээлтийг нэмэгдүүлэх” шийдлийг дэвшүүлэн шалгарав. Тусгай байранд ШУТИС-ийн Wewo баг шалгарав.
                                                                                                                                        CarbonX баг
                                                                                                                                    Geodata баг
                                                                                                                     Calculated victory баг
                                                                                                                         Wewo баг
80 ЖИЛ