2024-04-11

МУИС Байгаль, Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь хөтөлбөр харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Монгол Улсын Их Сургууль, Байгаль, Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь хөтөлбөр харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичгийн гол зорилго нь […]
80 ЖИЛ