“МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРӨӨ СУРТАЛЧИЛЪЯ 2023” HACKATHON ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургуулийн бакалаврын түвшний нийт зургаан хөтөлбөрийг зорилтот элсэгчдэд сурталчлах контент бүтээх, нийгмийн сүлжээний орчинд эргэлтэд оруулах уралдаан.

Бүртгүүлэх холбоос: 

Hackathon – Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим (num.edu.mn)

Хакатон гэдэг нь оролцогчид богино хугацаанд өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд шинэ санаа хөгжүүлэн, асуудлыг оновчтой, бүтээлчээр шийдвэрлэхшинэ бүтээл туурвих нэг төрлийн уралдаант үйл ажиллагаа юм. Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургуулийн бакалаврын түвшний нийт зургаан хөтөлбөрийг зорилтот элсэгчдэд сурталчлах контент бүтээх, нийгмийн сүлжээний орчинд эргэлтэд оруулах стратеги шийдлийг санал болгох замаар суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхур чадвараа харуулах боломжийг бий болгоххамтран ажиллахад суралцуулахад уг уралдаан зорилго оршино. 

Хакатонд сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлэх ба зохион байгуулагчдын зүгээс багт хуваарилна. Багуудад маркетингсэтгэл судлал, сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааажил мэргэжил сонголтын чиглэлээр мэргэшсэн багш нар богино хугацааны сургалт орж, бүтээл туурвих, түгээх арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ баг тус бүрийн сонгож авсан хөтөлбөрөөр тухайн хөтөлбөрийн багш, суралцагч нар арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллана/mentor/Уралдаан хоёр шатаар явагдах ба дараах байдлаар зохион байгуулна: 

I шат (12/15-12/17) 

 1. Бүртгэл, танилцуулгаХакатон нь үйл ажиллагаа, сэдэв, зорилго, зорилтыг албан ёсоор танилцуулж, оролцогчдыг бүртгэн, нарийвчилсан мэдээллээр хангахБүртгэл: 2023.12.15-ны 13:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. 
 2. Баг бүрдүүлэх: Хакатон нь багт суурилан явах бөгөөд ур чадварт тулгуурлан зохион байгуулагчид оролцогчдыг багт хуваарилна.
 3. Сэдэв: Хакатоны сэдвийг зохион байгуулагчид зарлана.
 4. Контент бүтээх үе шат: Оролцогчид өгөгдсөн сэдвээр контент бүтээх ба хугацаанаас хамааран хэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоног хүртэл үргэлжлэх боломжтой.

II шат (12/18-12/25) 

 1. Контентыг эргэлтэнд оруулах: Контетуудыг урьдчилан бэлдсэн мэдээлэл, харилцааны хэрэгслээр эргэлтэд оруулах.
 2. Шүүх, үнэлэх: Шүүгчийн баг контентын нийгмийн сүлжээний орчин дахь үр нөлөө, урьдчилж бэлдсэн шалгуур, уралдааны удирдамжид зэрэгт тулгуурлан үнэлгээ гаргаж.
 3. Шагнал гардуулах ёслол: 2023 оны 12-р сарын 25-ний өдөр 14:00 цагт. МУИС-н Номын сангийн 502 тоотод(дурдсан хугацаа өөрчлөгдөх магадлалтай)

Оролцогчид дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 • Төр, хувийн хэвшлийн аль нэг их сургуулийн бакалавр, магистрын түвшинд идвэхтэй суралцагч байх. 
 • Энэхүү баримт бичигт заасан дүрэм, удирдамжийг дагаж мөрдөх. 
 • Контент бүтээх хүсэл тэмүүлэл, дур сонирхолтой байх 

Уралдаанд оролцогч баг тус бүр хамгийн багадаа таван  видео контент(Poster 10) бүтээх ба дараах техникийн шаардлагад нийцүүлсэн байна. Үүнд: 

Facebook:

Формат: MP4

Чанар: 1080р (1920 x 1080) ба үүнээс дээш

Харьцаа: post – хөндлөн видеонд16:9, босоо видеонд 9:16

Хугацаа:  3 минут хүртэл.

Instagram:

Формат: MP4

Чанар: post – 1920 x 1080, story – 1080 x 1920 пиксел  (9:16 харьцаатай).

Хугацаа: post – 60 секунд, story – 15 секунд.

TikTok:

Формат: MP4

Чанар: Босоо видео 1080 x 1920 (9:16 харьцаатай).

Хугацаа: 3 минут хүртэл.

Бүтээлд ашиглах өнгөний хослол:

Өнгө 1: #1E4688 

Өнгө 2: #FFC53A 

Өнгө 3: #BED7FF 

Өнгө 4: #292929 

Өнгө 5: #FFFFFF 

Өнгө 6: #545454 

 

Уралдааны бүтээлийг 2023 оны 12-р сарын 17-ний өдрийн 21:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Контентыг чанар(60%), нийгмийн сүлжээний орчинд хэрэглэгчээс авсан хариу үйлдэл(reactions, shares, comments)(40%) гэсэн хоёр үндсэн шалгуураар үнэлнэ. Контентын чанарт дараах ерөнхий шаардлагыг тавина. Үүнд:

 • Агуулга, хэлбэрийн уялдаа: Контентын агуулга нь зорилтот элсэгч, өгсөн сэдэв, платформын онцлогт уялдаж буй байдал.   
 • Үнэн зөв байдал: Контентод агуулгдаж буй мэдээлэл үнэн зөв эсэх. 
 • Тодрохой байдал: Ойлгоход хялбар, эмх цэгцтэй, мэргэжлийн нарийн төвөгтэй эсвэл этгээд үг хэллэггүй, товч, тодорхой байх.  
 • Хүртээмжтэй байдал: Зорилтот элсэгчийн анхаарлыг татах чадвартай мөн хараа, сонсголын бэрхшээлтэй элсэгчид хүрч чадах эсэх.  
 • Найдвартай байдал: Эх сурвалж, баримт нотолгоо найдвартай эсэх. 
 • Эх хувь байх: Контент тухайн багийн гишүүдийн шинэ, эх бүтээл эсэх. 
 • Хүндэтгэлтэй хандлага: Контентоор үзэн ядсан, гадуурхсан эсвэл доромж утга агуулсан эсэх.  
 • Ёс зүйтэй байдал: Контент нь ёс зүйн хэм хэмжээг ямар нэг байдлаар зөрчсөн эсэх. 

I байр – ₮3’000’000 

II байр хоёр – ₮2’000’000 

III байр хоёр – ₮1’000’000 

 • Хариуцлагатай байдалБүх оролцогч, зохион байгуулагчид, зөвлөгч, шүүгч нарт хүндэтгэлтэй хандаж, дэмжлэг үзүүлэн, хамтран ажиллана. Ялгаварлан гадуурхах, доромжлох зэрэг аливаа дарамт шахалтаас ангид ажиллана. Хакатон нь тэгш бус байдлыг тэгшитгэх зорилготой олон үндэстэн ястан, соёл, өвөрмөц онцлогтой хүмүүсийг нэг дор цуглуулдаг. 
 • Хамтын ажиллагаа: Хэрэв багийн хакатонд оролцож байгаа бол бие биетэйгээ үр дүнтэй хамтран ажиллаж, багийн бүх гишүүд хувь нэмрээ оруулах боломж олгоно. Багаар ажиллах, нээлттэй харилцаа холбоо болон харилцан дэмжлэг үзүүлэх орчинг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 
 • Эх хувь: Та болон танай багийн гишүүд хакатонд зориулан тусгайлан бүтээсэн эх контентыг л илгээнэ. Өөрсдийн бүтээлд ашигласан аливаа эх сурвалж, ном зүй, тусгагдсан санааг зохих ёсоор ишлэл хийсэн байх. Бүтээлийн хулгайг хатуу хориглодог тул хэрэв бүтээлийн хулгай илэрвэл гэрээ зөрчсөн үйлдэл болж үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасна. 
 • Хүртээмжтэй байдал: Хүртээмжтэй, хүндэтгэлтэй, соёлын мэдрэмжтэй контент бүтээгээрэй. Үзэн ядсан, гүтгэсэн, доромжилсон, ялгаварлан гадуурхсан шинж бүхий үг хэллэг, болон аливаа хувь хүн эсвэл бүлэгт хор хөнөөл учруулах контентоос зайлсхийх. 
 • Мэргэжлийн ур чадвартай байх: Мэргэжлийн өндөр түвшинд харилцан яриа, илтгэлээ байлгах. Хэлзүй, илтгэл, үйлдвэрлэлийн үнэ цэнэ гэх мэт хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж өөрсдийн бүтээлээ сайн хянан нягтлаж, танилцуулах. 
 • Дүрэм журам, удирдамжийг дагаж мөрдөх: Хакатоны зохион байгуулагчдын гаргасан бүх дүрэм журам, заавар, бодлогыг дагаж мөрдөх. Хэрэв дагаж мөрдөхгүй бол эрхээ хасуулах болно. 
 • Санал хүсэлт, бүтээлч шүүмжлэл: Бүтээлч, хүндэтгэлтэй байдлаар санал хүсэлт гаргаж, мөн хүлээн авах. Санал хүсэлтийг бүтээлээ сайжруулах, хамтран оролцогчдын өсөлтөд хувь нэмэр оруулах боломж болгон ашиглах. 
 • Нууцлал: Хамтран оролцогчдын хувийн мэдээлэлийг хамгаалах, хувь хүний сонголтыг хүндэтгэх. Хүний хувийн мэдээллийг тухайн хувь хүнд урьдчилан мэдэгдэлгүй бусдад дамжуулж болохгүй. 
 • Зөрчлийг мэдээлэх: Хэрэв та ёс зүйн дүрмийн зөрчилтэй тулгарсан бол хакатон зохион байгуулагчдад яаралтай мэдэгдээрэй. Тухайн мэдээлэлийг нууцлалтай, мэдрэмжтэй байдлаар авч үзэх болно. 
 • Зохион байгуулагчдын шийдвэр: Хакатон зохион байгуулагчдын зөрчилд гаргах шийдвэр нь эцсийн шийдвэр байна. 
 • Эерэг орчин бүрдүүлэх: Бүтээлч байдал, хамтын ажиллагаа, харилцан хүндэтгэлийн уур амьсгалыг бий болгох. Бүх оролцогчдод тааламжтай, баялаг туршлага бий болгоход Хакатонд хувь нэмрээ оруулна уу. 
 • Бүтээлийг эргэлтэд оруулах: Уралдааны бүтээлийг нийгмийн сүлжээний орчинд эргэлтэд оруулахад ямар нэгэн төлбөрт түгээлт ашиглахгүй.
2023 оны 12 сарын 15, Баасан гариг, Хичээлийн I байр – Дугуй заал
14:00-15:40 Урладааны бүртгэл, танилцуулга

     Багт хуваах, Танилцах цаг

15:40-16:00 Цайны завсарлага,
16:00– 16:50 ЛЕКЦ: “Контент бэлтгэхэд анхаарах сэтгэл зүйн хүчин зүйлүүд

Н.Должин MA.

МУИС-ШУС-НУС-ийн Сэтгэл судлалын тэнхимийн багш

16:50– 17:00 Асуулт, хариулт
17:00– 17:50 ЛЕКЦ:  “Ахлах ангийн сурагчдын сэтгэл зүйн болон мэргэжил сонголтын онцлог

Б.Хишигням PhD.

МУИС-ШУС-НУС-ийн Сэтгэл судлалын тэнхимийн дэд профессор

17:50– 18:00 Асуулт, хариулт
2023 оны 12 сарын 16, Бямба гариг, Багш оюутны хөгжлийн төв 501 тоот
09:00 – 10:00 МЕНТОРЫН ЦАГ

·        Б.Жаргалан PhD.

Антропологи, археологийн тэнхимийн ахлах багш

·        И.Бямбабаатар PhD.

Антропологи, археологийн тэнхимийн ахлах багш

·        Д.Золбоо МА

Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийнбагш

·        О.Бумдарь PhD.

Философи, шашин судлалын тэнхимийн багш

·        Х.Уламбадрах PhD.

Геологи, геофизикийн тэнхимийн дэд профессор

·        Ө.Баярсайхан PhD.

Биологийн тэнхимийн дэд профессор

10:00–12: 00 БҮТЭЭЛ ДЭЭР АЖИЛЛАХ ЦАГ:
12:00–13: 30 Өдрийн хоол

Багш оюутны хөгжлийн төв – Эрдэм зоогийн газар

13:30– 14:20 ЛЕКЦ: “Тайлбарлах сэтгүүл зүйн онцлог: Video reels”

Багш, оюутны хөгжлийн төв – 501 тоот

Д.Идэржаргал PhD.

МУИС-ШУС-НУС-ын Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн ахлах багш

14:20– 14: 30 Асуулт, хариулт
14:30– 1530 СУРГАЛТ: “Нийгмийн сүлжээний орчинд богино хэмжээний видео бэлтгэх арга зүй: Adobe AfterEffects програм

Д.Батбаатар

15:30– 18:00 БҮТЭЭЛ ДЭЭР АЖИЛЛАХ ЦАГ:
2023 оны 12 сарын 17, Ням гариг, Багш, оюутны хөгжлийн төв 501 тоот
09:00 – 10:00 МЕНТОРЫН ЦАГ

·        Б.Жаргалан PhD.

Антропологи, археологийн тэнхимийн ахлах багш

·        И.Бямбабаатар PhD.

Антропологи, археологийн тэнхимийн ахлах багш

·        Д.Золбоо МА

Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш

·        О.Бумдарь PhD.

Философи, шашин судлалын тэнхимийн багш

·        Х.Уламбадрах PhD.

Геологи, геофизикийн тэнхимийн дэд профессор

·        Ө.Баярсайхан PhD.

Биологийн тэнхимийн дэд профессор

10:00–12: 00 БҮТЭЭЛ ДЭЭР АЖИЛЛАХ ЦАГ:
12:00–13: 30 Өдрийн хоол

Багш оюутны хөгжлийн төв – Эрдэм зоогийн газар

13:30–14: 20 ЛЕКЦ: “Түүх өгүүлэх арга, асуудлыг тодорхойлох нь

Багш, оюутны хөгжлийн төв – 501 тоот

Ч.Энхболд PhD.

МУИС-БС-Маркетинг, худалдааны тэнхимийн ахлах багш

14:20–14: 30 Асуулт, хариулт
14:30–20: 30 БҮТЭЭЛ ДЭЭР АЖИЛЛАХ ЦАГ:
      21:00 БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ
80 ЖИЛ