МУИС-ийн ШУС, БУС-ын Биологийн танхимийн хөтөлбөрт суралцаж байгаа 1-4-р түвшний оюутнууд танилцах уулзалт хийлээ.

 Уулзалтйг МИУС-ийн Хичээлийн 2-р байрны 318 тоотод хийв. Уулзалтын гол зорилго:

  1. Юуны өмнө шинэ орчин, шинэ амьдралд хөл тавьж буй оюутнуудтай танилцах, нөхөрлөх
  2. 3-4-р түвшинд суралцаж . Биологийн хөтбөлбөрт суралцах болсон шалтгаан, суралцсан хугацаанд хуримтлуулсан сургалтын болон судалгааны талаарх мэдлэг мэдээллээ хуваалцах, мэргэжэлээ сурталчлах
  3. Биологийн хөтөлбөрт хичээл заадаг багш нар өөрсдийн заадаг хичээл, судалгааны чиглэлээ танилцуулах, мөн дэд хөтөлбөрийн багш нараа танилцуулах  байв.

Уг арга хэмжээнд нийт  оюутан ………., Биологийн тэхимийн эрхлэгч  Проф.Л.Ариунцэцэг (Экологи), Проф. Н.Сонинхишиг (Урагамал судлал), Дэд проф. Ч. Батцэцэг (Микробиологи), Дэд проф. Ө.Энэрэлт (Биофизик), Дэд проф. Ц.Мижиддорж,  Дэд проф Рэнчинханд (Микробиологи),  Дэд проф Д.Нямбаяр (Ургамал судлал), ахлах багш Д.Оюунцэцэг (Молекул биологи) нар оролцлоо.

80 ЖИЛ