НэрАлбан тушаалХичээлийн хамтлагСудалгааны багСудалгааны чиглэл.
О.БолормааТэнхимийн эрхлэгч, Проф.Аналитик химиХүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйХүрээлэн буй орчны бохирдлын (агаар, ус, хөрс) үнэлгээ, бохирдлыг бууруулах судалгаа, Химийн хэмжил зүй, Хөрсний хими
Б.ЭнхсаруулПроф.Органик химиЦэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн судалгааны баг"Хий, нүүрс, нефтийн химийн процесс, цэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлт, энергийн катализатор

Fossil fuel chemical processes;
Clean energy technology development, energy catalysis"
Д.Сарангэрэл
Проф.Физик химиФизик хими• Эх орны түүхий эдээс 2D материалд суурилсан электрокатализатор гарган авах
• Ердийн нөхцөлд электрохимийн аргаар устөрөгч, хүчилтөрөгч, аммиак гарган авах процессын кинетик
• Эрдэс, хүдэр, баяжмалын химийн, электрохимийн, био- уусалтын судалгаа
• Ноос ноолуурыг цайруулах, будах процессын хими, технологийн судалгаа
• Усан орчноос органик, органик биш, биологийн бохирдуулагчийг зайлуулах сорбц, электрокоагуляцийн механизм
• Зарим антибиотикийг шингээгч материал, металл ионоор үйлчлэн шинж чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа
Н.Амгалан Дэд профЕрөнхий органик биш химиХүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйГадаад болон дотоод орчны агаарын бохирдлын судалгаа (Хүрээлэн буй орчны химийн бохирдол), Гэрлийн идэвхт биоорганик биш нэгдлийн синтез
Д.РэнцэнмядагДэд проф.Органик химиОрганик синтез, наноматериалОрганик синтез, Наноматериалын синтез
Б.МөнхжаргалДэд проф.Органик химиЭмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлХүнс, байгалийн нэгдлийн хими, биохими
А.Алтангэрэл Дэд профФизик химиФизик хими• Эрдэс, хүдэр, баяжмалыг химийн болон биогидрометаллургийн аргаар боловсруулах судалгаа
• Усан орчноос органик, органик биш, биологийн бохирдуулагчийг зайлуулах электрокоагуляцийн судалгаа
• Сорбцын процессын кинетик болон термодинамикийн судалгаа
Ч.НямгэрэлДэд проф.Химийн дидактикХимийн дидактикХимийн боловсролын үнэлгээ, хичээлийн судалгаа, боловсрол дахь мэдээлэл харилцааны технологи, боловсролын стандартчилал, хөтөлбөр судлал
Ч.БуянДэд проф.Аналитик химиХүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйБиоремедаци, Фоторемедаци, Хөрс ба усны органик бохирдол
Bioremediation, Phytoremediation, remediation organic & inorganic pollutants in soil & water, Toxicology
И.СаруулДэд проф.Органик химиЭмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлХүнс, байгалийн нэгдлийн хими, биохими
Ж.ИрэхбаярДэд проф.Органик химиЦэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн судалгааны багНүүрсний хими, шахмал түлш
Б.СүхбаатарАхлах багшФизик химиФизик хими• Микробүтцийн дизайн
• Эмульсийн тогтворжилт, бүтцийн судалгаа
• Эрдэс, хүдэр, баяжмалын химийн болон электрохимийн уусалтын судалгаа
• Молекуляр процессын симуляци, загварчлалын судалгаа
Ш.СайнбилэгБагшХимийн дидактикХимийн дидактикХимийн дидактик, Хичээлийн судалгаа,
Сурах бичиг судлал
Т.СарантуяаАхлах лаборантЕрөнхий, органик биш хими
Г.ЭнхжаргалЛаборантОрганик химиЦэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн судалгааны баг
19Д.Номин-ЭрдэнэЛаборантОрганик химиФизик хими
Ц.Цэцэг-ЭрдэнэЛаборантЕрөнхий хими
Б.ЭрдэнэтунгалагЛаборантАналитик хими
М.НямжаргалТТАЭмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэл