Цэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн судалгааны баг

Бүрэлдэхүүн

Б.Энхсаруул Н.Даваажав И.Саруул Ц.Төгсөө Ж.Ирэхбаяр Г.Оюунбилэг Г.Энхжаргал

Товч танилцуулга

Цэвэр энергийн технологи хөгжүүлэлтийн судалгааны хамтлаг нь нүүрс, занар, нефтийн шатах ашигт малтмалын химийн суурь судалгаа, мөн тэдгээрийн байгальд ээлтэй, дэвшилтэт технологи боловсруулалтын судалгаа ба сургалтын өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд явуулах үндэсний хэмжээний шинжлэх ухааны байгууллага болох зорилготой юм.

 

Лабораторийн хүчин чадал

 

    Хийжүүлэлтийн төхөөрөмж

 

  Хөдөлгөөнгүй үет реактор

 

    Пиролизын багаж

 

  Өндөр хурдтай халах төхөөрөмж

 

  Дулааны дериватограм   Янз бүрийн хийн орчинд хатуу биетийн дулааны хувирал судлах

 

    ДМЭ синтезийн төхөөрөмж

 

  Өндөр даралтын хөдөлгөөнгүй үет реактор

 

    Шатаах зуух

 

  Нүүрсний үнсжүүлэлтийг хийх, техник шинжийг тодорхойлох