2022-2023 оны хичээлийн жилийн оюутны А бүлгийн олимпиадын дүн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн оюутны Б бүлгийн олимпиадын дүн.
Эхний зургаан оюутан дараагийн давааны тэмцээнд оролцно. Оюутны А бүлгийн дүн Шифр Бодлого 1 (4 оноо) Бодлого 2 (5 оноо) […]
ЗАРЛАЛ МУИС-ийн 80 жилийн ойн нэрэмжит Оюутны Химийн Олимпиадын I-ийн давааны А, Б бүлгийн  тэмцээн I байрны 330A тоот өрөөнд 2022 оны […]
Улсын химийн олимпиадын материалууд Монголын Химийн Олимпиадын Хороо Улсын химийн олимпиад 1-18 Улсын химийн олимпиад 19 Улсын химийн олимпиад 21-29
Улсын Химийн ХХХ Олимпиад 2019 оны 05-р сарын 07-ноос 10-ны өдрүүдэд их сургууль дээр зохион байгуулагдаж байна. Олимпиадад 21 аймаг, […]
Улсын Химийн Оюутны XVI Олимпиадын А,Б бүлгийн нэгдсэн дүн гарлаа.
Монгол Улсын Их сургууль дээр зохион байгуулагдаж буй Улсын химийн оюутны олимпиадын А, Б бүлгийн онол, бодлогын тэмцээний дүн гарлаа. […]
Улсын Химийн  XXX Олимпиадын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй их, дээд сургуулиудын Оюутны химийн XXVI олимпиад 04-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд МУИС-ийн […]