О.Болормаа

Химийн тэнхимийн эрхлэгч, Проф.


Б.Энхсаруул

Проф.


Д.Сарангэрэл

Проф.


Н.Амгалан

Дэд проф.


Д.Рэнцэнмядаг

Дэд проф.


Б.Мөнхжаргал

Дэд проф.


А.Алтангэрэл

Дэд проф.


Ч.Нямгэрэл

Дэд проф.


Ч.Буян

Дэд проф.


И.Саруул

Дэд проф.


Ж.Ирэхбаяр

Дэд проф.


Б.Сүхбаатар

Ахлах багш


Ш.Сайнбилэг

Багш


Т.Сарантуяа

Ахлах лаборант


Г.Энхжаргал

Лаборант


Д.Номин-эрдэнэ

Лаборант


Ц.Цэцэг-Эрдэнэ

Лаборант


Б.Эрдэнэтунгалаг

Лаборант


М.Нямжаргал

ТТА