Тэнхимийн хамт олон 2021 он

Товч танилцуулга

  • 16 эрдэмтэн багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, 12 сургалтын болон үйлчилгээний ажилтантай. Багшлах бүрэлдэхүүний 85.7 хувь нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан.
  • 195 гаруй бакалавр, магистр, докторын оюутан суралцаж байна.
  • Химич, Химийн багш гэсэн хоёр мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалтыг явуулдаг.
  • Багш нарт сурган, заах арга зүйн чиглэлээр кредит олгох сургалтыг зохион байгуулдаг.
  • Улсын химийн олимпиадыг жил бүр зохион байгуулж, олон улсын химийн олимпиадад бэлтгэдэг.