Тэнхимийн хамт олон 2024 он

Товч танилцуулга

  • 15 эрдэмтэн багш, 6 сургалтын болон үйлчилгээний ажилтантай. Багшлах бүрэлдэхүүний 93.3 хувь нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан.
  • 224 гаруй бакалавр, магистр, докторын оюутан суралцаж байна.
  • Химич, Хэрэглээний хими, Багш, химийн боловсрол гэсэн гурван мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалтыг явуулдаг.
  • Багш нарт сурган, заах арга зүйн чиглэлээр кредит олгох сургалтыг зохион байгуулдаг.
  • Улсын химийн олимпиадыг жил бүр зохион байгуулж, олон улсын химийн олимпиадад бэлтгэдэг.