Тус тэнхим бакалаврын түвшинд Хими, Химийн багшийн хөтөлбөрөөр, магистрын түвшинд Хими, Химийн багшийн хөтөлбөрөөр, докторын түвшинд Хими хөтөлбөрөөр тус тус сургалт явуулдаг.

Сургалт явуулахдаа таван хичээлийн хамтлагаар зохион байгуулагддаг.

  • Бакалаврын сургалтын журам (Оюутны зайлшгүй унших ёстой зүйлс) Хичээл сонголт, баталгаажуулалт; Оюутны мэдлэг, чадварын үнэлгээ; Чөлөө авах, үргэлжлүүлэн суралцах; Сургуулиас чөлөөлөх, хасах; Шилжин суралцах; Оюутан солилцоо; Төгсөлт
  • Сургалтын хуанли
  • БС-ийн мэргэжлийн хөтөлбөр