ХолбоосХолбоос

1942
Монгол Улсын Их Сургууль 1942 онд байгуулагдсанаар манай улсад дээд боловсрол, шинжлэх ухааны төрөл ...

1951
Химийн тэнхим, хичээлийн лабораторуудыг шинээр байгуулах ажлыг тэр үеийн ЗХУ-аас уригдаж ирсэн ...

1955
Химийн тэнхим бие даасан нэгж болж химич, химийн багш мэргэжлээр оюутан бэлтгэж ...

1957
Химийн тэнхимүүд Байгалийн ухааны факультет ийн бүрэлдэхүүнд оров.

1967
Таван жилийн сургалтанд шилжин улмаар диплом хамгаалж төгсгөдөг болсноос гадна ...

1990
Монгол Улсын Гавьяат багш, проф. Д.Дорж, проф С.Дондог, дэд проф С.Мягмар нарын санаачлагаар ...

1991
1991-1992 оны хичээлийн жилээс тус сургуулийн бүрэлдэхүүнд байгуулагдсан Шинэ материалын хими ...

1992
Хими-технологийн мэргэжлийн сургалт 1992 оноос эхэлсэн бөгөөд 1997 онд ...

1993
Байгалийн ухааны факультетээс Химийн факультет бие даан шинээр байгуулагдав.

1994
МУИС-ийн сургалт багц цагт шилжсэнтэй холбоотой 1994 оноос химийн салбар 4 жилийн сургалт анд шилжиж, тэнхим дээр...

1998
Экологи химич, нефтийн химич мэргэжлээр оюутан бэлтгэж эхлэв.

1999
Эрдсийн химич, хүнсний химич мэргэжлээр оюутан бэлтгэж эхлэв.

2004
Байгалийн нэгдлийн химич мэргэжлээр оюутан бэлтгэж эхлэв.

2006
Хими-байгаль шинжлэлийн багш мэргэжлээр 11 дэх жилдээ сургалтыг...

2008
Засгийн газар, сургалт судалгааны хүрээлэн, төвүүд, нанотехнологийн салбарт ажиллах шинжлэх ухаан ...

2009
Нанотехнологи, нано инженерчлэл мэргэжлээр салбар дундын магистрын оюутан бэлтгэж эхлэв.

2010
Хими, хими инженерчлэлийн сургууль болж, бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдөв.

2010
Нүүрсний химич мэргэжлээр оюутан бэлтгэж эхлэв.

2011
Нүүрсний судалгааны төв байгуулагдав. Тус төв нь нүүрсний химийн суурь судалгаа, нүүрс боловсруулах хими...

2012
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр Хими хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлсэн.

2014
Хими, Хими Инженерчлэлийн Сургууль Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Байгалийн Ухааны Салбарын Химийн тэнхим...

2014
Хими, багш, химийн мэргэжлийн хөтөлбөрийг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулан боловсруулав.

2014
Химийн тэнхимийн оюутнууд нефтийн хими, нүүрсний химийн чиглэлээр БНХАУ-ын Ниншиа ӨЗО-ы Инчуан Их Сургуульд очиж үйлдвэрийн танилцах дадлага хийлээ.

2014
Хүннү Коал Хувьцаат компани 321 тоот лабораторид 25000 доллар (USD), нүүрсний шинж чанарыг тодорхойлох тоног төхөөрөмжийг хандивлав.

2014
Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Химийн дидактикийн 224 тоот лабораторийг тохижуулав.

2014
Хүнсний хими хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэв.

2015
Химийн тэнхимийн химийн бодисын бүртгэлийн нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэлээ.

2015
Дээд боловсролын шинэчлэл, хөгжил төслийн хүрээнд Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр физик, коллоид химийн сургалтын 229 тоот лабораторийг иж бүрэн тохижуулав.

2016
Бакалаврын түвшний хими мэргэжлийн хөтөлбөрийг олон улсад магадлан итгэмжлүүлэхээр Холбооны Герман Улсын ASIIN байгууллагатай гэрээ байгууллаа.

2017
БНХАУ-ын Өвөр Монголын Их Сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав.

2017
Хими мэргэжлийн хөтөлбөрийг олон улсад магадлан итгэмжлүүлэх өөрийн үнэлгээний тайлангийн эхний хувилбарыг боловсрууллаа.

2019
Хими хөтөлбөр БМИҮЗ-өөр магадлан итгэмжлүүлэв.

2019
Багш, байгалийн ухааны боловсрол (хими) хөтөлбөр БМИҮЗ-өөр магадлан итгэмжлүүлэв.

2019
Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн ASIIN e.V.–(Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) байгууллагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг манай тэнхимийн “Хими” бакалаврын хөтөлбөр бүрэн хангаж, 2024 оны 9 дүгээр сарын 30-ыг хүртэл 5 жилийн хугацаатай Евро бакалавр стандартыг эзэмших эрх (Eurobachelor®) бүхий гэрчилгээ авав.