1992

Хими-технологийн мэргэжлийн сургалт 1992 оноос эхэлсэн бөгөөд 1997 онд Хими технологийн тэнхим бие даан Ерөнхий, аналитик химийн тэнхимээс тусгаарлан  гарсан юм.