Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны баг

Судалгааны чиглэл 

 • Гадаргын болон гүний усны гидрохимийн анализ
 • Ус ба хурдасны хоорондох ионы шилжилт хөдөлгөөн, зүй тогтол
 • Хөрсний бохирдлын мониторинг
 • Хөрсний бохирдлыг бууруулах биоремедаци, фиторемедацийн судалгаа
 • Дотоод болон гадаад орчны агаарын чанарын үнэлгээ
 • Химийн хэмжил зүй
 • Биологийн объектын элементийн анализ (хүний үс болон хумс)

 

Бүрэлдэхүүн:

О.Болормаа, Ph.D,,Дэд профессор, Профессор

Х.Цоохүү, Sc.D, профессор, зөвлөх профессор, Н.Амгалан, Ph.D, дэд профессор

Ч.Буян, Ph.D, дэд профессор,  О.Алтанцэцэг, магистр, лаборант, Б.Баянмөнх, Ph.D, докторын дараах судлаач,

Оюутны тоо

 • Докторант оюутан: 4 /Ч.Болормаа, Н.Тэгшбаяр, Ё.Жажинжав, А.Одонтуяа/
 • Магистрант оюутан: 11
 • Бакалаврын оюутан: 8

Төсөл

Дотоодын төсөл

 • Төсөл 1: “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа” 2017-2018 он, БСШУЯ-ны ШУТС санхүүжилттэй.
 • Төсөл 2: “Байгаль нуурын цутгал голуудын гидрохимийн судалгаа ”, 2016-2017 он, МУИС-ийн санхүүжилттэй өндөр түвшний төсөл.
 • Төсөл 3: Хотын төвийн бүсийн хөрсний хүнд металлын агууламжийг фиторемедацийн технологи ашиглан бууруулах”, 2015-2016 он, МУИС-ийн санхүүжилттэй.
 • Төсөл 4: “Дотоод орчны агаарын дэгдэмхий органик нэгдлийг тодорхойлж, эрсдлийн үнэлгээ хийх”, 2015-2016 он, МУИС-ийн санхүүжилттэй.
 • Төсөл 5: “Trim ионжуулсан усны химийн болон эрүүл ахуйн судалгаа” 2014 он, Мацүзакаяа ХХК
 • Төсөл 6: “Улаанбаатар хот орчим дахь гүний усанд  уран болон дагалдах элементүүдийг тодорхойлох”, 2014 он, Засгийн Газрын тохируулагч агентлаг, Цөмийн Энергийн Газар
 • Төсөл 7: “Улаанбаатар хот орчим дахь гүний усанд  уран болон дагалдах элементүүдийг тодорхойлох”, 2013-2014 он, Засгийн Газрын тохируулагч агентлаг, Цөмийн Энергийн Газар
 • Төсөл 8: “Хүрээлэн буй орчны эрсдлийн үнэлгээ, бохирдлыг бууруулах метрохимийн үндэстэй цогц судалгаа”, 2011-2014 он, БСШУЯ-ны санхүүжилттэй.
 • Төсөл 9: “Үйлдвэрийн бүсийн хөрс, агаарын стандарт, мониторинг хийх”, 2011-2013 он, БСШУЯ-ны санхүүжилттэй, инновацийн төсөл.
 • Төсөл 10: “Багануурын уурхайн хүрэн нүүрснээс гаргасан идэвхжүүлсэн нүүрсээр хотын цэвэрлэх байгууламж, ноос ноолуурын үйлдвэр, хими цэвэрлэгээ, авто угаалгын газруудаас хаягдах усыг шүүж цэвэршүүлэх чадварыг үнэлэх”, 2011 оны 3-6 сар, “Багануур” ХХК

Гадаадтай хамтарсан төсөл

 • Төсөл 1: “Ойгон нуурын химийн болон бактерийн бүлгэмдлийн судалгаа: Улирлын өөрчлөлт ус болон хурдаст нөлөөлөх”, 2017-2020 он, БСШУЯ-ны ШУТС  санхүүжилттэй, Монгол, Тайваны хамтарсан төсөл.
 • Төсөл 2: “Ойн хөрс болон хөрсний бичил организм дахь хүнд металлын агуулгын шинж чанар”, 2017-2018 он, JSPS Монгол-Японы хамтарсан төсөл.
 • Төсөл 3: Тамсагбулагийн газрын тосоор бохирдсон хөрснөөс нүүрсустөрөгч задлах чадвартай бактерийн нутгийн омгийг ялган таних, биоремедацийн судалгаа” 2017-2018 он, МУИС-KIST хамтарсан төсөл
 • Төсөл 4: Монгол, Беларусын биогеоценоз – чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн арга хэрэглэх”, 2014-2015 он, ШУТС-ийн санхүүжилттэй, Монгол, Беларусын хамтарсан төсөл.
 • Төсөл 5:Говийн болон Алтайн уулархаг бүсүүдийн давст нуурын бактерийн бүлгэмдлийн судалгаа”, 2012-2015 он, Монгол,  Тайваны  хамтарсан төсөл.
 • Төсөл 6:Сэлэнгэ мөрөн, Байгаль нуурын усны өөрөө цэвэрших процессын судалгаа”, 2013-2015 он Монгол, Японы хамтарсан төсөл.
 • Төсөл 7:, “Үйлдвэрийн бүсийн хөрсний хүнд металлын бохирдлыг фиторемедацийн аргаар бууруулах судалгаа”, 2013-2014 он, МУИС-GIST хамтарсан төсөл.
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:
 • Олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд –32  (О.Болормаа- 23, Н.Амгалан-11 , Ч.Буян-7 )
 • Дотоодын мэргэжлийн сэтгүүд- 11  (О.Болормаа- 6, Н.Амгалан-8, Ч.Буян-3 )
 • Эрдэм шинжилгээний хурлын бүтээл:
 • Олон улсын хурлын эмхэтгэлд –82  (О.Болормаа- 60, Н.Амгалан-15 , Ч.Буян-7 )
 • Дотоодын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд–72 (О.Болормаа- 47, Н.Амгалан-20 ,Ч.Буян-5 )
 • Судалгааны багийн гишүүдийн оролцсон хурал, эзэлсэн байр:
 • Ч.Дэлгэрдалай, М.Долгормаа, О.Болормаа, Б.Очирхуяг,  “The mechanochemical activation of natural zeolite and copper adsorption”, МУИС,  Японы Мияазакигийн их сургуультай /МИС/ хамтран зохион байгуулсан “Олон улсын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал /ОУОЭШБХ/, 1-р байр, 2017 он
 •  У.Хулан, О.Болормаа “Trace elements in the human hair with autism spectrum disorder”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 2-р байр, 2016 он
 • Х.Эрдэнэцэцэг, Ч.Буян “Хотын төвийн бүсийн хөрсний кадми болон хромын агууламжийг фиторемедацийн аргаар бууруулах нь” GMIT эрдэм шинжилгээний хурал, 2-р байр, 2016 он
 • Л.Анударь, О.Болормаа “The physico-chemical composition of saline lakes and sediments of the gobi desert region, western Mongolia” МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 1-р байр, 2015 он
 • Э.Содцэцэг, Ч.Буян, О.Болормаа “Biostimulation of crude oil contaminated soil in tamsagbulag using manure and sawdust”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 2-р байр, 2015 он
 • Б.Галдмаа, Ч.Буян “Тамсагбулагийн бохирдсон хөрсний газрын тосыг бактериар задлах биозадралын судалгаа”, Увс аймгийн “Залуучуудын өрсөлдөх чадвар” ЭШБХ, 2-р байр, 2015 он
 • Б.Батдулам , О.Болормаа “Water quality survey of transboundary Selenge river basin and lake baikal” МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 1-р байр, 2014 он
 • Ж.Рагчаа, О.Болормаа “Physico-chemical properties of electrolyzed reduced water”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 2-р байр,  2014 он
 • Т.Эрдэнэчулуун, Б.Анхныбаяр, Л.Анударь, О.Болормаа “Завхан аймгийн зарим давст нууруудын гидрохимийн судалгаа”,  МУИС, ШУС, БУС, Химийн тэнхимийн “Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал” 2-р байр,  2014 он
 • Ч.Буян “Нефтийн нүүрсустөрөгчидыг задлах чадвар бүхий үр ашигтай бактерийн бүлгэмдлийг ялган таньсан нь”, “ЭВРИКА-2014” залуу багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, 1-р байр, 2014 он
 • Б.Батдулам “Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг голуудын  гидрохимийн судалгаа” “ЭВРИКА-2014” залуу багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал , Оюутан– 1-р байр, 2014 он
 • Б.Батдулам, О.Болормаа “Assessment of water quality parameters and their changes in transboundary Selenge river basin, Lake Baikal”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 1-р байр, 2014 он
 • Т.Эрдэнэчулуун, О.Болормаа “The chemical composition of saline lakes in Zavkhan province, Mongolia”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 2-р байр,  2014 он
 • Ё.Жажинжав, О.Болормаа, Ж.Бадамсүрэн. “Үйлдвэрийн бүсийн хөрсний физик химийн шинж чанарын судалгаа”, МУИС, ХХИС-ийн “Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал”, 1-р байр 2013 он
 • М.Долгормаа, Б.Болор-Эрдэнэ, Ц.Амартайван, Р.Оюунхүү, С.Наранцэцэг, О.Болормаа. “Элэгний өвчтэй хүмүүсийн үсэн дэх зарим микроэлементийн агуулгыг бүрэн ойлтын рентген флуоресценцийн аргаар тодорхойлох”, МУИС, ХХИС-ийн “Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал”, 3 -р байр, 2013 он,
 • Б.Батдулам, О.Болормаа “Relation of hydrochemical parameters of water of Orkhon and Selenge rivers toward to Lake Baikal”,МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 1-р байр, 2013 он
 • М.Долгормаа, О.Болормаа “Research for diagnosing liver disorder level by determining trace elements in human hair” МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион ОУОЭШБХ , 2013 он– 2-р байр
 • Э.Солонго, О.Болормаа “Crude oil water and soil properties of Tamsagbulag oil field, Mongolia”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ, 3-р байр, 2013 он
 • Ё.Жажинжав, О.Болормаа “Үйлдвэрийн бүсийн хөрсний хүнд элементийн тархалт”, МУИС, ШУС, БУС, Химийн тэнхим, “Магистрын эрдэм шинжилгээний бага хурал”, 1-р байр,  2013 он
 • Ё.Жажинжав, О.Болормаа “Seasonal variation of soil properties around mining area, Mongolia”, МУИС, Японы МИС-тай хамтран зохион байгуулсан ОУОЭШБХ ,1-р байр 2012 он
 • Патент: О.Болормаа, Д.Сэржээ, “Цусны даралтыг үсний бичил эрдсээр тодорхойлох арга”,2001
 • Дотоодод хэвлүүлсэн ашигтай загвар: О.Болормаа,Хөрсний үеэс дээж авч хөрсний шинж чанарыг тодорхойлох арга”, 2014

Зохион байгуулсан сургалт семинар:

 •  “МУИС, Японы Мияазакигийн их сургуультай хамтарсан “Олон улсын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал” жил бүр зохион байгуулдаг. 2012-2017 нийт 6 удаа
 • МУИС,  Японы Мияазакигийн их сургуультай хамтарсан “Sakura exchange” программ 2014, 2016
 • Бичил уурхай ба хүрээлэн буй орчин” workshop, 2013
 • Метрологийн сургалт, семинар” МУИС, 2012-2014 нийт 3 удаа
 •  “МУИС, Токио хотын их сургууль хоорондын “Боловсролын солилцоо программ”2013

Хамтын ажиллагаа

Дотоодод:

 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК https://www.erdenetmc.mn/en/
 • Геологийн төв лаборатори   http://cengeolab.com//
 • Аутизм Монгол-Анд ТТБ  https://www.facebook.com/Autism.Mongolia/
 • Мацүзакаяа ХХК http://matsuzakaya.mn/
 • Зуу Хаа ХХК
 • Цэцэн трэвел ХХК

Гадаадад:

 • Орос: Эрхүүгийн Их Сургууль, Буриадын Их Сургууль, Беларусийн Шинжлэх Ухаан Үндэсний Академи
 • Япон: Мияазакигийн Их Сургууль, Токио хотын Их Сургууль
 • Тайван: Тайваны Синика Академи
 • Солонгос: Гуанжу Шинжлэх Ухаан Технологийн Хүрээлэн (GIST), Чангвоны Их Сургууль,  Солонгосын Шинжлэх Ухаан Технологийн Хүрээлэн (KIST)

 

Лабораторийн хүчин чадал

 

  XRF Genius 9000 Mg-аас U хүртэл 81 элемент
  “Тa-Lab” анализатор As, Cd, Pb,Cu, Zn, Mn, Hg, Se,I, Ni, Co, Fe, Ag, Sb, Bi, Fe, Sn
HANNA 9828 мультипараметр Температур, pH, ORP, DО, Цахилгаан дамжуулах чанар,  Эсэргүүцэл, TDS, давслаг, даралт
Drager X-5000 CO2, Cl2, HCN, COCl2, NH3, NO2, PH3, SO2
 Portable Dissolved Hydrogen Meter ENH-1000 – H2 meter / H2 tester Ууссан устөрөгч

0 ~ 2000 мкг/л

Танилцуулга