Хими дидактик

Судалгааны ажлын чиглэл: 

 • Боловсролын стандарт, киррикюлимийн судалгаа
 • Сурах бичгийн судалгаа
 • Хичээлийн ба суралцахуйн судалгаа
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
 • Химийн сургалтын үнэлгээ

Бүрэлдэхүүн 
Ахлах багш НЯМГЭРЭЛ Чойжилсүрэн, Ph.D, Судалгааны багийн гишүүд: Зөвлөх профессор ОЮУНЦЭЦЭГ Ноокоо, Ph.D, Багш, докторант САЙНБИЛЭГ Шагдарсүрэн, MS, Лаборант, докторант ОЧБААТАР Ж, MS,

Товч танилцуулга

Судалгааны багийн магистрант (2017-2018): 5

Судалгааны багийн оюутан (2017-2018): 12

Хэрэгжүүлсэн/хэрэгжүүлж буй төсөл:

 1. Төсөл: Бакалавр мэргэжилтний компетенц, түүнд тавигдах шаардлага,Хугацаа: 2014Захиалагч/санхүүжүүлэгч: МУИС, ХХИС
 2. Төсөл: Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх ньХугацаа: 2010-2013Захиалагч/санхүүжүүлэгч: БСШУЯ, Японы ЖАЙКА байгууллага
 3. Төсөл: Сурагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжилХугацаа: 2006-2009Захиалагч/санхүүжүүлэгч: БСШУЯ, Японы ЖАЙКА байгууллага
 4. Төсөл: Дээд сургуулийн дидактикийн онол арга зүйн судалгааХугацаа: 2010-2011Захиалагч/санхүүжүүлэгч: МУИС
 5. Төсөл: Сурах бичиг хангамжийн тогтолцооны шинэ менежментХугацаа: 2004Захиалагч/санхүүжүүлэгч: БСШУЯ
 6. Төсөл: ЕБС-ийн сургуулийн өмнөх, бага, суурь, дунд боловсролын стандартын туршилт, БСШУЯ-ны төсөл,Хугацаа: 2004Захиалагч/санхүүжүүлэгч:
 7. Төсөл: Математик, байгалийн ухааны багш бэлтгэх киррикюлимийн судалгаа, МДССТ-ийн төсөл,Хугацаа: 2003Захиалагч/санхүүжүүлэгч:
 8. Төсөл: ЕБСийн хими боловсролын стандарт төсөлХугацаа: 2003Захиалагч/санхүүжүүлэгч: БСШУЯ
 9. Төсөл: Химийн хичээлийн технологийн шинэчлэлХугацаа: 2000Захиалагч/санхүүжүүлэгч: БСШУЯ, АХБ

Хамтын ажиллагаа:

Дотоод:

 • Боловсролын хүрээлэн
 • Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
 • Нийслэлийн боловсролын газар
 • Монгол улсын боловсролын их сургууль

Гадаад:

 • Японы Токио хотын Гакугейн Их Сургууль

Холбоо барих

Төв байр-224/Химийн дидактикийн лаборатор

Лабораторын хүчин чадал 

  Интерактив самбар: Hite Vision

 

   79 инч
    Документ камер: IPEVO point 2 View

 

  CMOS 2 mega pixel
    Видео камер: SAMSUNG HMX-F90

 

  52x optical zoom/70x intilli-zoom, true color with CMOS

 

    Микро химийн иж бүрдэл

 

  6 төрлийн 90-180 ш