Наноматериал, органик синтез

Судалгааны ажлын чиглэл:

Органик синтез, Functional oxide nanoparticles for water treatment

Бүрэлдэхүүн:

Д.Рэнцэнмядаг Ph.D, Г.Эрдэнэ-Очир Ph.D, Ц.Нинжбадгар Ph.D, Н.Жавхлантөгс Ph.D, Х.Тэгшжаргал Ph.D, Ц.Ариунзаяа Докторант, Д.Алтанзул Докторант, Б.Солонго Магистрант, Х.Отгонзаяа Магистрант, О.Замбага Бакалавр

Товч танилцуулга

 

 • Багийн үйл ажиллагаа эхэлсэн он: 2010 он
 • Хамгаалсан оюутны тоо:
  • Магистр: 4
  • Бакалавр: 4
 • Судалгаа хийж байгаа оюутны тоо:
  • Доктор: 2
  • Магистр: 2
  • Бакалавр: 1
 • Хэрэгжүүлсэн төсөл: 1
  Хэрэгжүүлж байгаа: 1

Холбоо барих

Төв байр 319б Наноматериал, органик синтезийн лаборатори

Лабораторын хүчин чадал 

  FT-IR спектроскопи (BRUKER-Alpha-T)

 

Хайлах температур тодорхойлох багаж (SMP10)