Физик хими

Судалгааны ажлын чиглэл

• Ноос ноолуурын хими технологийн судалгаа
• Электрохими, электрокоагуляцийн судалгаа
• Адсорбцийн процессийн кинетик, термодинамикийн судалгаа
• Электродын процессийн кинетикийн судалгаа
• Молекуляр процессийн симуляц, загварчлал

Бүрэлдэхүүн 

Сарангэрэл Д., Даржаа Ц., Алтангэрэл А., Сүхбаатар Б., Амарзаяа Б., Мөнхзул Г., Дашжаргал А., Алтантогос М., Энхзаяа Б., Анужин Б., Чулуунбаатар О., Пүрэвдож Г., Одончимэг Ц.

Товч танилцуулга (сүүлийн 5 жилээр)

 • Багийн үйл ажиллагаа эхэлсэн он 2012
 • Хамгаалсан оюутны тоо:
  • Бакалавр: 15
  • Магистр: 11
 • Судалгаа хийж байгаа оюутны тоо:
  • Бакалавр:
  • 3 Докторант: 3
 • Хэвлүүлсэн бүтээл:
  • ОУ-ын ЭШ-ий өгүүлэл 7
  • Дотоодын ЭШ өгүүлэл 9
  • ЭШ-ий хурлын илтгэл (ОУ) 6
 • ЭШ-ий хурлын илтгэл
  • (дотоод) 6
 • Хэвлүүлсэн сурах бичиг, гарын авлага:
  • Ном сурах бичиг 18
  • Гарын авлага 6
 • Хэрэгжүүлсэн төсөл
  • Удирдсан 3
  • Гүйцэтгэгчээр оролцсон 12

Холбоо барих

https://sites.google.com/site/fizikhimi/sudalgaa

Төв байр – 229/Физик колллоид химийн лаборатор


Лабораторын хүчин чадал
 

  Flowsorb-III

 

0.01м2/г

 

  Потенциометр/pH метр, Oakton Ion 700

 

pH 0.0-14.0, Нягтрал: 0.01 pH, Бодит чанар:±0.01 pH+1, мВ хязгаар: ±2000 мВ, Температурын хязгаар:0.0-100°C/32-212°F, Нягтрал: 0.1°C, Бодит чанар:±0.5°C/±0.9°F, Ионы хязгаар: 0.01-2000 ppm, Хүчдэл: AC/DC 9В, 6Вт Адаптер (100/240 VAC, 50-60 Гц)

 

  Спектрофотометр
Cary 60
Температурын хязгаар: 5-40°C/41-104°F, Чийгшил 15-80% RH, жин 18 кг (40 лб),477´567´196 мм,3.2 A/12 В, хүчдэл: 90-265 В AC, Давтамж 47-63 Гц

 

  Потенциостат
DY2300
Потенциалын хязгаар: ±4.000 В, Гүйдлийн хязгаар: ±10 нА – ±100 MА* 8 шаттай, Потенциалын хязгаарын хазайлт: ±4.000 В (WE2), Хүчдэл: >±10 В, Потенциалын бүсийн өргөн: >30 кГц, ADC Дээжлэх хурд: 10 кГц-0.1Гц, 0.002% нягтрал, RDE эргэлтийг хянах: 0-10 В, 14.5´24´4.5 см, 1 кг, хүчдэл үүсгүүр: 90-240 В AC, 10 Вт