Археологийн судалгааны чиглэл

            Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 1995 оноос хойш археологийн хайгуул болон малтлага судалгааны ажлыг хамтарсан болон бие даан явуулж байна. Тус тэнхимийн археологийн судалгааны голлох чиглэл маань Хүрэл зэвсгийн үеэс Дундад зууны үе хүртэлх өргөн цар хүрээг хамран ажиллаж байна.

Биологийн антропологийн судалгааны чиглэл

            Биологийн антропологийн чиглэлээр эртний хүн амын судлал тэдний угсаа гарвалийн судалгаа, хоол хүнс, өвчлөлийн судалгаа, аж ахуй түүний гарал үүсэл, хувьсал хөгжлийн судалгаа, орчин үеийн хүн амын судлал дотор шүд судлал, алганы хээ судлал, хүүхэд залуучуудын бие бялдрын өсөлт хөгжлийн чиглэлээр судалгаа явуулж байна.

Нийгэм, соёлын антропологийн судалгааны чиглэл 

Нийгэм, соёлын антропологийн судалгаа хамрах бүс нутгийн хувьд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна Дотоод Ази буюу Монголын түүх, соёлын бүсийг голлож байна. Дотоод Азийн бүсэд Монгол Улсаас гадна эргэн тойрон дахь Өвөр Монгол, Хар Мөрөн, Шинжаан, Хөх Нуур, Гансу, Төвд зэрэг Хятадын хойд бүс, Оросын Буриад, Тува, Алтай, Халимагийн нутаг ордог. Харин судалгааны сэдвийн хувьд мал аж ахуй, нүүдлийн соёл, байгаль орчин, уул уурхай, шашин шүтлэг, ураг төрөл, жендер, үндэстэн угсаатны түүх, соёлын өв, ёс заншил, зан үйл, ижилсэл, зөрчил, нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн асуудлуудыг судалдаг. Судалгааны арга зүйн хувьд хээрийн шинжилгээний ажил хийж, оролцон ажиглах, ярилцах байдлаар угсаатны зүйн (этнографийн) арга зарчмыг гол болгодог.    

Судалгааны төслүүд

МУИС болон ХБНГУ-н Бонны их сургуультай хамтарсан “Орхон” төсөл. Тус төслийн хүрээнд Орхоны хөндийд байх нүүдэлчдийн эртний хот сууринуудад археологийн нарийвчилсан хайгуул болон малтлага судалгааны ажил явуулах зорилготой.

МУИС болон БНХАУ-н Гириний их сургуультай хамтарсан “Түйн гол” төсөл. Тус төслийн хүрээнд Түйн голын хөндийд байх эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн дурсгал дээр тулгуурлан аж ахуй, соёл урлаг, хүн амын бүтэц гэх мэт олон талт судалгааг явуулах зорилготой.    

“Монголын эртний хүн ам” 2016-2019, МУИС-Макс Планкийн хүрээлэнгийн хамтарсан судалгааны төсөл
“Хэрлэн голын сав газрын археологийн дурсгалын судалгаа” 2009 оноос одоог хүртэл, Монгол-Английн хамтарсан төсөл
“Монголын энеолит, хүрлийн үеийн хүн амын антропологийн судалгаа” Монгол-Оросын хамтарсан суурь судалгаа, 2018-2020
“Ancient populations from Mongolia” 2016-present, NUM-MPI of SHH Joint research project, principal coordinator
“Archaeology of Kherlen River basin” Mongolian-British Joint research project, 2009- present, principal coordinator
“Anthropology of Aeneolithic and Bronze Age populations from Mongolia” 2018-2020, Mongolian-Russian joint research project, researcher
The Interdisciplinary Research on the Glocal Practices of Mongolian Buddhism, Kaken Grant, JSPS, Japan.

Сүүлийн үеийн бүтээлүүд
BOOK CHAPTER

“Food and Post-Socialist Spirituality: Veganism in Mongolia, the Land of Men-‘Men Eat Meat, Animals Eat Grass.’” In Buddhism in Southeast Asia. Sonia Jasrotia, ed.Harayana: Shubhi Publications, 2018: 116-125.

JOURNAL ARTICLES
“Democracy and Independence: Avalokiteshvara, the Wisdom Eye-Opener.” Orientations. January/February 2019: 148-152. 
“Ирээдүй эдүгээд -Эдүгээ ирээдүйд: Майдар ба Монголын бурхны шашин. Шашин соёл судлал. 2019 (1.1): 92-96.   
“Jebzundamba kyuusei ka Gandan-ji soincho ka? Mongoru bukkyo no saikou sidousha wo meguru sokoku” (“Double Headed Mongolian Buddhism: Abbot of Gandantegchenling monastery and the Ninth Jebtsundamba Khutugtu”). Journal of Ethnology. Osaka: the National Museum of Ethnology, (2018), vol. 164: 45-56. 
Shuguden to Mongoru [Shugden and Mongolia]. 2018. Journal of Ethnology. Osaka:  the National Museum of Ethnology (2018), vol. 164: 57-58.    
“Double Headed Mongolian Buddhism.” 2018. CESS blog. http://thecessblog.com/2018/02/28/double-headed-mongolian-buddhism-by-       lhagvademchig-j-shastri-visiting-researcher-university-of-shiga-prefecture.

 ARTICLES IN CONFERENECE PROCEEDINGS
“Буддын шашны дипломат бодлого ба Монгол Улс. “Монголын геополитик” академик мэтгэлцээн. 2019: 25-45.
“Mongolian Buddhist Diplomacy: Opportunities and Challenges.” The Proceedings of the 13th Annual International Mongolian Studies Conference. 2019: 61-69. 
“Монголын бурхны шашин, Төвөдийн бурхны шашны Жонан урсгалын тэргүүн IX Богд Жавзандамба хутагт. Богд Жавзандамба хутагтуудын үзэл баримтлал, өв эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд. У.Сарантуяа, ред. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг, 2019: 60-71.
Дөрвөн зуугаад жилийн уламжлалт Богд Жавзандамба хутагтын институци дөрвөн сар тогтносон нь. Монголын бурхны шашин дахь Дээрхийн гэгээн Богд Жавзандамба хутагтын институт: Өнгөрсөн, эдүгээ ба ирээдүй. O.Батсайхан, ред. Улаанбаатар: Bit Press, 2018: 106-112.   
Хаана төрөхийг, төрүүлэхийг мэднэ: Хутагт хувилгаад ба Төр. Монголын хутагт хувилгаадын судалгаа. Ч.Хулан, ред. Улаанбаатар: 2018:53-60.

EDITED WORKS
Угалзын багш Лувсансодовжамц аграмбын Цэцэн тэнэгийн судрын тайлбар. Улаанбаатар: Соёмбо. 2018.
NEWSPAPER ARTICLE
“Азийн буддистуудын энх тайвны бага хурал ба Монгол Улс. Үндэсний шуудан 2019 оны 6 сарын 20-ны дугаар. (https://newspress.mn/v1/p/news/10789)

Судалгааны төслүүд

 • МУИС болон ХБНГУ-н Бонны их сургуультай хамтарсан “Орхон” төсөл. Тус төслийн хүрээнд Орхоны хөндийд байх нүүдэлчдийн эртний хот сууринуудад археологийн нарийвчилсан хайгуул болон малтлага судалгааны ажил явуулах зорилготой.
 • МУИС болон БНХАУ-н Гириний их сургуультай хамтарсан “Түйн гол” төсөл. Тус төслийн хүрээнд Түйн голын хөндийд байх эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн дурсгал дээр тулгуурлан аж ахуй, соёл урлаг, хүн амын бүтэц гэх мэт олон талт судалгааг явуулах зорилготой.
 • “Монголын эртний хүн ам” 2016-2019, МУИС-Макс Планкийн хүрээлэнгийн хамтарсан судалгааны төсөл
 • “Хэрлэн голын сав газрын археологийн дурсгалын судалгаа” 2009 оноос одоог хүртэл, Монгол-Английн хамтарсан төсөл
 • “Монголын энеолит, хүрлийн үеийн хүн амын антропологийн судалгаа” Монгол-Оросын хамтарсан суурь судалгаа, 2018-2020
 • “Ancient populations from Mongolia” 2016-present, NUM-MPI of SHH Joint research project, principal coordinator
 • “Archaeology of Kherlen River basin” Mongolian-British Joint research project, 2009- present, principal coordinator
 • “Anthropology of Aeneolithic and Bronze Age populations from Mongolia” 2018-2020, Mongolian-Russian joint research project, researcher
 • The Interdisciplinary Research on the Glocal Practices of Mongolian Buddhism, Kaken Grant, JSPS, Japan.

 

Сүүлийн үеийн бүтээлүүд

BOOK CHAPTER

 • “Food and Post-Socialist Spirituality: Veganism in Mongolia, the Land of Men-‘Men Eat Meat, Animals Eat Grass.’” In Buddhism in Southeast Asia. Sonia Jasrotia, ed.Harayana: Shubhi Publications, 2018: 116-125.

JOURNAL ARTICLES

 • “Democracy and Independence: Avalokiteshvara, the Wisdom Eye-Opener.” Orientations. January/February 2019: 148-152.
 • “Ирээдүй эдүгээд -Эдүгээ ирээдүйд: Майдар ба Монголын бурхны шашин. Шашин соёл судлал. 2019 (1.1): 92-96.
 • “Jebzundamba kyuusei ka Gandan-ji soincho ka? Mongoru bukkyo no saikou sidousha wo meguru sokoku” (“Double Headed Mongolian Buddhism: Abbot of Gandantegchenling monastery and the Ninth Jebtsundamba Khutugtu”). Journal of Ethnology. Osaka: the National Museum of Ethnology, (2018), vol. 164: 45-56.
 • Shuguden to Mongoru [Shugden and Mongolia]. 2018. Journal of Ethnology. Osaka:  the National Museum of Ethnology (2018), vol. 164: 57-58.
 • “Double Headed Mongolian Buddhism.” 2018. CESS blog. http://thecessblog.com/2018/02/28/double-headed-mongolian-buddhism-by-       lhagvademchig-j-shastri-visiting-researcher-university-of-shiga-prefecture.

ARTICLES IN CONFERENECE PROCEEDINGS

 • “Буддын шашны дипломат бодлого ба Монгол Улс. “Монголын геополитик” академик мэтгэлцээн. 2019: 25-45.
 • “Mongolian Buddhist Diplomacy: Opportunities and Challenges.” The Proceedings of the 13th Annual International Mongolian Studies Conference. 2019: 61-69.
 • “Монголын бурхны шашин, Төвөдийн бурхны шашны Жонан урсгалын тэргүүн IX Богд Жавзандамба хутагт. Богд Жавзандамба хутагтуудын үзэл баримтлал, өв эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд. У.Сарантуяа, ред. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг, 2019: 60-71.
 • Дөрвөн зуугаад жилийн уламжлалт Богд Жавзандамба хутагтын институци дөрвөн сар тогтносон нь. Монголын бурхны шашин дахь Дээрхийн гэгээн Богд Жавзандамба хутагтын институт: Өнгөрсөн, эдүгээ ба ирээдүй. O.Батсайхан, ред. Улаанбаатар: Bit Press, 2018: 106-112.  
 • Хаана төрөхийг, төрүүлэхийг мэднэ: Хутагт хувилгаад ба Төр. Монголын хутагт хувилгаадын судалгаа. Ч.Хулан, ред. Улаанбаатар: 2018:53-60.

EDITED WORKS

 • Угалзын багш Лувсансодовжамц аграмбын Цэцэн тэнэгийн судрын тайлбар. Улаанбаатар: Соёмбо. 2018.

NEWSPAPER ARTICLE

 • “Азийн буддистуудын энх тайвны бага хурал ба Монгол Улс. Үндэсний шуудан 2019 оны 6 сарын 20-ны дугаар. (https://newspress.mn/v1/p/news/10789)