Түүхэн товч

Антропологи, археологийн тэнхим нь антропологи, археологийн мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалт явуулдаг, сургалт-эрдэм шинжилгээг хослуулсан манай улсын цорын ганц мэргэжлийн байгууллага болно. 2015 онд МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд Антропологи, археологийн тэнхим болон Нийгэм, соёлын антропологийн тэнхим болон хоёр нэгдэж нэг тэнхим болсон. Нийгэм, соёлын антропологийн тэнхим анх 1989 онд Нийгмийн ухааны факультетад Монгол судлалын лаборатори байгуулагдаж улмаар угсаатны зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж түүхч-угсаатан судлаач бэлдэж эхэлсэн. Харин Археологи, антропологийн тэнхим анх 1995 онд Антропологи-археологийн тэнхим нэрээр Нийгмийн ухааны факультетад байгуулагдан антропологич-түүхийн багш, археологич-түүхийн багш, түүхч мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж эхэлжээ.

Тэнхимийн тухай товч

Түүхэн товч Антропологи, археологийн тэнхим нь антропологи, археологийн мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалт явуулдаг, сургалт-эрдэм шинжилгээг хослуулсан манай улсын цорын ганц мэргэжлийн байгууллага болно. 2015 онд МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд Антропологи, археологийн тэнхим болон Нийгэм, соёлын антропологийн тэнхим болон хоёр нэгдэж нэг тэнхим болсон. Нийгэм, соёлын антропологийн тэнхим анх 1989 онд Нийгмийн ухааны факультетад Монгол судлалын лаборатори байгуулагдаж улмаар угсаатны зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж түүхч-угсаатан судлаач бэлдэж эхэлсэн. Харин Археологи, антропологийн тэнхим анх 1995 онд Антропологи-археологийн тэнхим нэрээр Нийгмийн ухааны факультетад байгуулагдан антропологич-түүхийн багш, археологич-түүхийн багш, түүхч мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж эхэлжээ.