230 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Аналитик химийн үндэс CHEM220
2.      Аналитик хими CHEM302