Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн хуваарь

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.