Улсын Химийн XXX Олимпиадын оюутны А, Б бүлгийн онол, бодлогын тэмцээний дүн

Монгол Улсын Их сургууль дээр зохион байгуулагдаж буй Улсын химийн оюутны олимпиадын А, Б бүлгийн онол, бодлогын тэмцээний дүн гарлаа.

Олимпиадад оролцож буй оюутнууддаа сорил туршилтын тэмцээнд нь амжилт хүсье.

Оюутны А бүлэг:

Оюутны Б бүлэг: