Хуралд оролцогч бүр өгүүлэл болон ррт файл бэлтгэх бөгөөд дараах удирдамжийн дагуу бэлтгэнэ үү.

ӨГҮҮЛЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Өгүүллийн бүтэц:

 • Гарчигийн хэсэг (Сэдэв, Зохиогчид, Хөтөлбөр болон Түвшин, е-мэйл хаяг) 
 • Хураангуй (< 100 үг), түлхүүр үг (< 5 үг)
 • Оршил (< 200 үг)
 • Туршилтын хэсэг
 • Үр дүн, хэлэлцүүлэг
 • Дүгнэлт
 • Талархал
 • Ашигласан хэвлэлийн жагсаалт

Өгүүллийн формат:

Монгол хэл дээр Word программ ашиглан А4 цаасны хэмжээтэй 3-4 нүүрнээс ихгүй, мөр хоорондын зай 1.15; дээд, доод, зүүн, баруун талаас 2.54 см; New Times Roman, гарчигийг тод 12, техтийг ердийн 12, зураг болон хүснэгтийн тайлбар, тэмдэглэгээг ердийн 10 хэмжээгээр  бичнэ.

Өгүүллийг түгээх:

Өгүүллийг химийн тэнхимийн http://dep.num.edu.mn/chemistry/ вэб хуудас дээр электрон файл хэлбэрээр байрлуулна. Товлосон хугацаанд хүлээн авсан өгүүллүүдийг электрон файлд оруулахыг анхаарна уу.

ИЛТГЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Илтгэл хэлэлцүүлэх:

 1. Ррт слайд дээрх зураг, техтийн тайлбар жигд, тод, гаргацтай байна.
 2. Илтгэлийг англи хэл дээр бэлтгэж, хэлэлцүүлэхийг сайшаана.
 3. Илтгэлийг 10 минут илтгэж 5 минутын хугацаанд асуулт хариултаар хэлэлцүүлнэ.

Илтгэлийг дүгнэх (нийт 100 оноо):

 • Судалгааны ажлын үр дүн, ач холбогдол                                  25 оноо
 • Судалгааны ажлын арга барилд суралцсан байдал       25 оноо
 • Илтгэх ур чадвар                                                             20 оноо
 • Ажлаа эзэмшсэн байдал                                                   15 оноо
 • Асуултанд хариулсан байдал                                         15 оноо

Илтгэлийг шалгаруулах:

Байгалийн ухааны салбарын хуралд тэнхим бүрээс шалгарсан 2 оюутан оролцоно. Салбарын нэгдсэн хурлаас дараах байрыг эзлүүлж өргөмжлөл, мөнгөн шагнал олгоно.

 • 1-р байр: 1 оюутан (өргөмжлөл, 100 000 төг)
 • 2-р байр: 1 оюутан (өргөмжлөл, 75 000 төг)
 • 3-р байр: 1 оюутан (өргөмжлөл, 50 000 төг)

МАТЕРИАЛ АВАХ ХУГАЦАА:

 1. Өгүүллийн электрон файлыг 2019/04/12-ны 16:00 цагт, ppt файлыг 2019/04/15-ны 16:00 цагт ЭШХ зохион байгуулах комиссын нарийн бичиг Г.Оюунбилэгийн oyunbileg19@num.edu.mn  е-мэйл хаяг руу илгээнэ үү.
 2. Ррт слайдыг А4 цаасны хоёр талд, нэг нүүрэнд 4 слайд байхаар 5 хувь хэвлэж 2019/04/16-ны 14:00 цагт дугуй танхимд нарийн бичиг Г.Оюунбилэгт хүлээлгэн өгнө үү.