ASIIN байгууллагын шинжээчдийн багийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Герман улсын Олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага “ASIIN”-аас Химийн тэнхимд ирж ажиллах шинжээчдийн багийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг танилцуулж байна.
ASIIN draft accreditation visit schedule