Зарлал

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл (БМИҮЗ)-өөр байгууллагаа магадлан итгэмжлүүлэхээр өөрийн үнэлгээний тайланг бичиж 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн. БМИҮЗ-өөс томилогдсон шинжээчдийн баг 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ноос 06-ны хооронд МУИС-ийн үйл ажиллагаатай танилцах тул бүрэлдэхүүн, салбар сургууль, харьяа нэгж (хүрээлэн, төв)-үүдийн удирдлагууд захиргааны болон сургалтын (хөтөлбөр, төлөвлөгөө) бичиг баримтуудаа эмхэлж цэгцлэн бэлэн болгосон байхыг мэдэгдэе.
Шинжээчдийн баг 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны 11:00-12:30 хооронд бүрэлдэхүүн сургууль дээр ажиллана.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР