Оюутнуудын анхааралд

Цахим сургалтын удирдамжид заасны дагуу хаврын улирлын эхний 3 долоо хоногийн сургалтын байдлыг үнэлэх зорилгоор МУИС-ийн нийт суралцагчдаас хичээл/багш бүрээр санал асуулга зохион...
Дэлгэрэнгүй

Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн тэнхимийн багш Б. Энхмаа “Шилжилтийн эдийн засгуудын худалдаанаас авах хожоо: Монгол, Вьетнамын жишээ” сэдвээрх судалгааны ажлаа танилцуулна. Судалгааны ажлыг эндээс уншиж...
Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүлд судалгааны ажлаа нийтлүүлэхийг урьж байна

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүлд судалгааны ажлаа нийтлүүлэхийг урьж байна. Сүүлийн дугаараас маань эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдээ дэлхийн түвшинд гаргая гэвэл юуг анхаарвал...
Дэлгэрэнгүй