IV түвшний оюутнуудын анхааралд

2019-2020 оны хаврын улирал дадлагад гарах шаардлага хангасан оюутнууд дадлагын хүсэлтээ дүнгийн мэдээллийн хамт 2020 оны 1 сарын 31-ны дотор тэнхимд өгнө үү.
Дэлгэрэнгүй

“Жендэрийн асуудлууд” салбар дундын семинарт урьж байна.

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимээс зохион байгуулдаг цуврал семинарт АШУҮИС-ийн эрүүл мэндийн бодлогын тэнхимийн багш, доктор Л.Хоролсүрэн  “Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хүртээмжийн тэгш...
Дэлгэрэнгүй

Судалгааны семинар болно.

Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит судалгааны семинарт МУИС ЭЗТ-ийн ахлах багш Д.Амаржаргал “Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх боловсролын үл нийцлийг хэмжих нь” сэдэвт докторын...
Дэлгэрэнгүй