МУИС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бичиг, ФИЗИК, № 4(137), 1998

Зохиогчид Сэдэв Татах
1 Х.Цоохүү, О.Чулуунбаатар Кулоны хоёрдахь төв дээр хөдөлж буй электроны сарнилын төлөв байдлыг илэрхийлэх асуудалд Download download pdf pdf icon - Computer And Web
2 Х.Цоохүү, Н.Цогбадрах Сөрөг цэнэгтэй удаан бөөмс, атомын мөргөлдөөний Т-матрицын онолын өргөтгөл Download download pdf pdf icon - Computer And Web
3 Б.Отгоолой, Ш.Гэрбиш Их энергитэй цөм-цөмийн мөргөлдөөний үед үүсэх фрагментүүдийн гаж харилцан үйлчлэлийн судалгаа Download download pdf pdf icon - Computer And Web
4 Г.Очирбат, Д.Улам-Оргих, О.Идэрсайхан Хоёр атомт бодисоос тогтсон шугаман бус нимгэн илтсээс гэрэл сарних бодлогын формаль шийд Download download pdf pdf icon - Computer And Web
5 Г.Очирбат, Д.Улам-Оргих, О.Идэрсайхан Шугаман бус суурьтай шугаман бус илтсээс гэрэл сарних нь Download download pdf pdf icon - Computer And Web
6 Г.Баянжаргал, Н.В.Левковскийн Н.В.Левковскийн систематик зүй тогтлын статистик онолын тайлбар Download download pdf pdf icon - Computer And Web
7 О.Лхагва, Л.Хэнмэдэх, Ж.Мэдсон He(1^,S)(e,2e)〖He〗^+ (1S) урвал дахь мөргөлдөөний дараах үйлчлэлийн нөлөө Download download pdf pdf icon - Computer And Web
8 О.Лхагва, Л.Хэнмэдэх, Ж.Мэдсон, Х.Балт-Эрдэнэ Автоиончлолд мөргөлдөөний дараах харилцан үйлчлэл ба туршлагын ялгах чадварын нөлөөнд өгөх тайлбар Download download pdf pdf icon - Computer And Web
9 Н.Норов, С.Даваа, Н.Ганбаатар, Г.Хүүхэнхүү, Б.Болормаа Эзэлхүүнт дээжийг судлах гамма-спектрометрийн үнэмлэхүй арга Download download pdf pdf icon - Computer And Web
10 Н.Норов, С.Даваа, Ж.Дугаржав, Н.Оюунтүлхүүр Нүүрсэн дэх ураны тархалтыг судалсан тухай Download download pdf pdf icon - Computer And Web
11 H.Ehrenberg, M.Weismann, I.Svoboda, H.Weitzel, H.Fuess, Д.Сангаа (Fe,Mn)WO_4-ийн бүтцийн болон соронзон шинж чанарын судалгаа Download download pdf pdf icon - Computer And Web
12 Ш.Мөнхжаргал, Ч.Баярхүү Усан дахь кластер бүтцийн амьдрах насыг үнэлэх асуудалд Download download pdf pdf icon - Computer And Web
13 Н.Норов, Д.Шагжжамба, Н.Гансүх, Н.Оюунтүлхүүр, Ц.Оюунчимэг Шингэн сцинтиллятороор усан дахь радоны идэвхийг хэмжих арга Download download pdf pdf icon - Computer And Web
14 Б.Далхсүрэн, Ш.Гэрбиш, С.Мягмарсүрэн, Ц.Цэрэнгомбо Ховдын экологийн судалгааны зарим дүнгээс Download download pdf pdf icon - Computer And Web
15 Н.Содном, Б.Эрдэв, Л.Энхжин, Н.Норов, П.Зузаан Цэвэр эрчим хүч Download download pdf pdf icon - Computer And Web
16 Н.Содном, Л.Энхжин, Н.Норов Бага дунд чадлын атомын станцын байршлын асуудалд Download download pdf pdf icon - Computer And Web
17 Д.Баатархүү, А.Г.Белов, П.Г.Бондаренко, Ш.Гэрбиш, С.Даваа, Б.Далхсүрэн, Н.Норов, Ч.Намнан, Б.Отгоолой, Н.Содном, Б.Сэргэлэн, Г.Хүүхэнхүү, Л.Энхжин Электроны цикл хурдасгуур микротрон МТ-22 Download download pdf pdf icon - Computer And Web