Файлын нэр Тайлбар Огноо Файлын
хэмжээ
Татах
1 Дадлагийн гэрээ Физик хөтөлбөрийн 4-р курсын оюутнууд намрын улирлын үйлдвэрлэлийн дадлага /хугацаа 4 долоо хоног/ 2020.06.15 16КВ
2 Дадлагын дэвтэр-1 Танилцах дадлага – багш боловсролын III курсын оюутнууд 2 долоо хоног /намар / 2020.06.16 90KB
3 Дадлагын дэвтэр-2  Сурган хүмүүжүүлэх дадлага I – багш боловсролын III курсын оюутнууд 2 долоо хоног /хавар / 2020.06.16 106KB
4 Дадлагын дэвтэр-3  Сурган хүмүүжүүлэх дадлага II – багш боловсролын IV курсын оюутнууд 6 долоо хоног /намар / 2020.06.16 99KB
5 ЭШ багц цаг тооцох хуудас Магистрант, докторант оюутнуудын эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцох хуудас. Тус хуудсыг бөглөн удирдагчаараа гарын үсэг зуруулан, багц цаг тооцох комиссын нарийн бичигт хүлээлгэн өгнө. 2020.06.16 15КВ