Эрдэм шинжилгээ, судалгааны лаборатори

  • Атомын спектр судлал-вакуум ажилбарын лаборатори
  • Оптик спектр судлалын лаборатори
  • Раман спектроскопийн лаборатори
  • Рентген бүтцийн судалгааны лаборатори
  • Электрон парасоронзон резонансын спектр судлалын лаборатори
  • Плазм ба дисперслэгч орчны судалгааны лаборатори
  • Электрон микроскопийн лаборатори
  • Сансар судлалын лаборатори
  • Нано хиймэл дагуул хөгжүүлэлтийн лаборатори

[table id=2 /]