Физик хөтөлбөр

  1. ШУА-ийн Физик технологийн хүрээлэн
  2. ШУТИС, Физикийн тэнхим
  3. Геологийн төв лаборатори
  4. Цөмийн энерийн комисс
  5. Физикийн нийгэмлэг

Багш, байгалийн ухаан боловсрол (Физик) хөтөлбөр

  1. Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам,
  2. МУБИС-ийн Физик дидактик, сурган сэтгэл судлалын тэнхим
  3. Боловсролын хүрээлэн