April 1, 2024

Эрдэм Шинжилгээний Их Семинар

Илтгэлийн хураангуй  Magnetic properties and topological spin textures such as skyrmions are both fundamentally intriguing and relevant to novel information storage and advanced logic technologies. Topological […]
March 12, 2019

Профессорын семинар болж өнгөрлөө

2019 оны 02-р сарын 15-ны өдөр Ж.Ванчинхүү багшийн профессорын семинар болж өнгөрлөө. Д.Эрдэнэбаатар багш “Өндөр чадлын хагас дамжуулагч төхөөрөмжид их энергитэй цэнэгт бөөмийн учруулах нөлөөг тооцоолох” […]
March 12, 2019

Физикийн тэнхимийн өргөтгөсөн их семинар боллоо

“Алтны нано бөөмийн эрчимтэй судалгаа ба хавдрын эмчилгээний олон шинэлэг арга”сэдэвт тэнхимийн өргөтгөсөн их семинар 2019 оны 1-р сарын 30-ны өдөр болж өнгөрлөө.