СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Мэргэжил Индекс Файл
БАКАЛАВР
Физик D 053301 Файлаар харах
Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Файлаар харах
Физик Электроник D 053306 Файлаар харах
МАГИСТР
Физик Е 05330101 Файлаар харах
Физикийн боловсрол(багш) -мэргэжлийн E 01140203 Файлаар харах
Физикийн боловсрол(багш) -судалгааны E 01140203 Файлаар харах
Сансар судлал E 05880101 Файлаар харах
ДОКТОР
Физик F 05330101 Файлаар харах