Тэтгэлэг

Хичээл сурлагаараа тэргүүний оюутнууд:

  • МУ-ын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг
  • МУИС Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг
  • Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг
  • Япон улсын Сумитомо корпорацийн тэтгэлэг
  • БНСУ-ын судалгааны сангийн тэтгэлэг
  • Тайваны тэтгэлэг
  • “Хөх сүлд” сангийн тэтгэлэг
  • Зориг сангийн тэтгэлэг

гэх зэрэг гадаад дотоодын олон арван тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжтой.