March 12, 2019

МУИС-ийн 2019 оны дотоод төслийн батламж гардуулах ёслолын арга хэмжээ боллоо

МУИС нь судалгааны их сургууль болох стратегийн зорилгын хүрээнд судалгааны хамрах хүрээг өргөжүүлж дэлхийн түвшинд хүргэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудын нэг нь МУИС-ИЙН СУДАЛГААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ-ыг боловсруулан […]