МУИС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бичиг, ФИЗИК, № 3(132), 1997

Зохиогчид Сэдэв Татах
1 Х.Цоохүү, Н.Цогбадрах Удаан M^-+He мөргөлдөөний үед электроны корреляци тооцох асуудал Download download pdf pdf icon - Computer And Web
2 Kh.Tsookhuu, J.Madsen, O.Chuluunbaatar and N.Tsogbadrakh Asymptotic Soliutions for the Two-Centre Coulumb Continuum Problem Download download pdf pdf icon - Computer And Web
3 Kh.Tsookhuu, J.Madsen A Distorted Wave T-Matrix Approach to Ionization of Atoms by Slow Heavy Particle Impact Download download pdf pdf icon - Computer And Web
4 Г.Очирбат, Д.Улам-Оргих, О.Нямсүрэн Шугаман шингээлттэй, шугаман бус суурь дахь эллипс туйлшралтай долгион, КБММ-ийн модификаци Download download pdf pdf icon - Computer And Web
5 L.Khenmedeh, O.Lkhagva and J.N.Madsen Influence of Post-Collision-Interaction in Auto-ionization Download download pdf pdf icon - Computer And Web
6 O.Lkhagva, S.Danzan, S.I.Strakhova The excited Helium photoionization Download download pdf pdf icon - Computer And Web
7 Х.Цоохүү, Н.Цогбадрах Мезоатомын гадаад Оже эффектийг бодох нэгэн арга Download download pdf pdf icon - Computer And Web
8 Б.Отгоолой, Ш.Гэрбиш, И.Чадраабал Их энергитэй цөм-цөмийн харилцан үйлчлэлийн судалгааны дүн Download download pdf pdf icon - Computer And Web
9 Г.Хүүхэнхүү, А.Дулмаа 30 кэВ энергитэй нейтроноор явагдах (n,γ) урвалын дундаж огтлолын систематик анализ Download download pdf pdf icon - Computer And Web
10 Л.Энхжин, В.П.Перелыгин Оперделение содержания урана и тория в образацах путем двойного облучения γ-квантами Download download pdf pdf icon - Computer And Web
11 Ш.Гэрбиш, Б.Отгоолой, Г.Ганболд, Ш.Гэзэгт, Л.Дэлгэрбат, Ж.Лхагва, Б.Ренчинжүгдэр Усовершенствование АСУТП и стратегий развития ОФ СП “Эрдэнэт” Download download pdf pdf icon - Computer And Web
12 Ш.Гэрбиш, Б.Далхсүрэн, Д.Чадраабал, Н.Гансүх Агаарын тундас дахь элементийн агуулгыг тодорхойлсон дүн Download download pdf pdf icon - Computer And Web
13 Г.Ганчимэг, Ш.Гэрбиш, Б.Отгоолой Уран олборлоход цацрагт цөм үүсэх боломж Download download pdf pdf icon - Computer And Web
14 Б.Далхсүрэн, Ж.Ганзориг, Н.Гансүх, Ш.Гэрбиш, П.Зузаан, Н.Норов, Н.Даваажав, С.Мягмарсүрэн, Д.Шагжжамба, Ц.Амартайван Баруун Монголын нүүрсний орд газрын элементийн агуулгыг цөмийн физикийн аргаар судалсан нь Download download pdf pdf icon - Computer And Web
15 Н.Гансүх, Ш.Гэрбиш, А.Итгэлмаа, Ж.Сэрээтэр, М.Энхболд Улаанбаатар хотын агаарын дээж дэх химийн элементүүдийн найрлагыг цөмийн физикийн аргаар судлах нь Download download pdf pdf icon - Computer And Web
16 Н.Гансүх, П.Зузаан, Б.Далхсүрэн Сарнилын пикийг ашигласан тулгуур параметрийн арга Download download pdf pdf icon - Computer And Web
17 В.М.Силонов, Л.Энхтөр Хуурмаг потенциалын аргаар Ni-Fe хатуу уусмалын уян харимхайн тогтмолуудыг тооцоолох Download download pdf pdf icon - Computer And Web
18 Р.Галбадрах, Г.Болд Экситонное поглощение в пленке KI+AgI Download download pdf pdf icon - Computer And Web
19 Р.Галбадрах, В.К.Милославский Температурная зависомость экситонных полос в 〖Ag〗_4 KI_5 и AgK_2 I_3 Download download pdf pdf icon - Computer And Web
20 Ш.Мөнхжаргал, Ч.Баярхүү Усан дахь нягтын флуктуацаас үүсэх гэрлийн сарнил Download download pdf pdf icon - Computer And Web
21 Г.Шилагарди, Л.Дэмбэрэл, С.Эрдэнэбат, С.Баясгалан, Н.Норов Влияние атмосферного кислорода при образований парамагнитных центров в углях Download download pdf pdf icon - Computer And Web
22 Ч.Баярхүү, Б.Өлзийхутаг Боловсролын стандарт ба физик сургалт Download download pdf pdf icon - Computer And Web
23 С.Мягмарсүрэн, Д.Нямаа Хялгасан дээсний чийгшилтийн шинж чанар, системийн параметр Download download pdf pdf icon - Computer And Web
24 С.Мягмарсүрэн, Д.Нямаа, Б.Жадамба Хялгасан дээсний механик чанарын судалгааны үр дүнгээс Download download pdf pdf icon - Computer And Web
25 М.Цоозол Монгол оронд аянга үүсэх синоптикийн нөхцөл Download download pdf pdf icon - Computer And Web
26 Д.Аззаяа Монгол орны газар тариалангийн төв бүсийн агро уур амьсгалын нөөц Download download pdf pdf icon - Computer And Web
27 Д.Аззаяа, С.Туяа, Э.Эрдэнэбат Хиймэл дагуулын болон газрын мэдээгээр ургамлын ургалтыг үнэлэх Download download pdf pdf icon - Computer And Web
28 Т.Цэнгэл Хөвсгөл нуурын усны химийн балансын тогтолцоо Download download pdf pdf icon - Computer And Web
29 Д.Чогсом Цэцэрлэг хотын районд их бороо прогнозлох дискриминант арга Download download pdf pdf icon - Computer And Web
30 Т.Улаанбаатар Climate Supercirculation of the Earth Download download pdf pdf icon - Computer And Web
31 Л.Дэлгэрбат, А.Ф.Кузнецов, Ф.З.Агоев, С.П.Мокин Результаты промышленного испитания уровнемера УРК-3 на мелнице ММПС на СП “Эрдэнэт” Download download pdf pdf icon - Computer And Web
32 А.В.Бортников, Л.Дэлгэрбат, Г.Даваацэрэн Результаты имитационного моделирования мельниц само и полусамоизмельчения Download download pdf pdf icon - Computer And Web
33 С.Давааням, Л.Дэлгэрбат, Ж.Лхагва, А.М.Кокорин, Д.В.Мухин, А.О.Смирнов Оптимизация подочи сернистого натрия в коллективном цикле флотаций медно-молебденовых руд на обогательной фабрике ГОКа “Эрдэнэт” Download download pdf pdf icon - Computer And Web
34 С.Давааням, Л.Дэлгэрбат, Ж.Лхагва, Г.Н.Машевский Система управления сернистым натрием при медно-молибденовом разделений на комбинате “Эрдэнэт” Download download pdf pdf icon - Computer And Web
35 Н.Тогоо Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нүүрстөрөгчийн давхар исэл /CO_2/ нөлөөлөх үү? Download download pdf pdf icon - Computer And Web
36 Ш.Гэрбиш Ядерно-физические методы оперделения основных и сопуствующих элементов медно-молебденовых руд и концентратов Download download pdf pdf icon - Computer And Web
37 Б.Далхсүрэн, Ц.Амартайван, Ш.Гэрбиш, Н.Норов, С.Мягмарсүрэн, Ц.Цэрэнгомбо Ховд хотын төвийн хөрсний цацраг идэвхийг тодорхойлсон дүн Download download pdf pdf icon - Computer And Web