СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД

Тус  тэнхимийн эрдэмтэн багш нар олон улсын болон улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний төслүүд хэрэгжүүлэн судалгаа хийж байна. Дээрх судалгаанд тэнхимийн оюутнууд өргөн оролцдог.

 • Алгебр (Тооны онол, радикал онол, цагиргийн онол)
 • Анализ (Операторын онол, матрицан анализ, функцийн онол)
 • Геометр (Дифференциал геометр, коммутатив биш геометр, топологи)
 • Математик хэрэглээ (Тооцон бодох аргууд, эдийн засгийн математик, стохастик анализ)
 • Математик дидактик

Суурь судалгааны төсөл

 • Н.Ууганбаатар- “Савлах болох гурвалжлах”
 • Г.Баярмагнай- “Ли бүлгийн дүрслэлийн онол ба гармоник анализ”
 • В.Адъяасүрэн, Ц.Батболд- “P2017-2479 Математик тэнцэтгэл биш түүний хэрэглээ II”
 • Ц.Гантулга – P2017-2475 Бутархай диффузийн тэгшитгэл, түүний онол-хэрэглээний зарим асуудлууд-

Сүүлийн үеийн эрдэм шинжилгээний бүтээл

 • Uuganbaatar, “A missing proof of the Gibbard-Satterthwaite theorem, Hitotsubashi Journal of Economics”, 2018, 59(1):1-8
 • On Malfatti’s marble problemArnold Mathematical Journal(2016), 2: 309-327
 • Uuganbayar, “Lie symmetry analysis of a class of time fractional nonlinear evolution systems, Applied Mathematics and Computation”, Vol. 329, July 2018,105-117
 • Adiyasuren, Extension of the refined Gibbs’ inequality, Problemy Analiza-Issues of Analysis, Vol. 24, No. 1, 3-10, 2017 (with Ts.Batbold)
 • Adiyasuren, An n-dimensional generalization of a geometric inequality, International Journal of Geometry, Vol. 6(2017), No.1,85-88 (Ts.Taivansaikhan)
 • Batbold, New half-discrete Hilbert inequalities for three variables, Journel of Mathematical Inequalities, Vol. 12, No. 2, 379-390, 2018 (with L.E.Azar)
 • Batbold, Further Development of Hilbert-type Inequalities. Selected Topics in Hilbert-type inequalities. Monographs in Inequalitis-13. ELEMENT, Zagreb, Croatia, 2017, x+222 pp. ISBN:978-953-197-629-9 (with M.Krnic, J.Pecaric and P.Vukovic). 19.3xx
 • Multidimensional integral inequality related to Hilbert-type inequality,Mediterranean Journal of Mathematics, Vol. 13, No. 6, 3837-3848, 2016 (with V. Adiyasuren and Y. Sawano).
 • Refined arithmetic-geometric mean inequality and new entropy upper bound,Communications of the Korean Mathematical Society, Vol. 31, No. 1, 95-100, 2016 (with V. Adiyasuren and M. Adil Khan).
 • Multiple Hilbert-type inequalities involving some differential operators,Banach Journal of Mathematical Analysis, Vol. 10, No. 2, 320-337, 2016 (with V. Adiyasuren and M. Krnić).