ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Математикийн ухаанаар судалгааны үндэсний цөм байж шинжлэх ухаан, нийгмийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны мэдлэгийн санд хувь нэмэр оруулах, математикийн шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлж нийгэмдээ үйлчлэх, бакалавр, магистр, докторын зэрэгтэй, иргэний өндөр ухамсар, соёлтой мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм.