ТӨГСӨГЧИД

МУИС-д 1942-1957 онд тоо физикийн багш, 1957-1962 онд физик ба математикийн дагнасан мэргэжилтэй багш нарыг 4 жилийн хугацаатайгаар сургаж байжээ. 1962-1963 оны хичээлийн жилээс 1994 оныг дуустал 5 жилийн сургалтаар математикч, математикийн багш мэргэжлээр дээд мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэж байгаад 1994 оноос 4 жилийн бакалаврын сургалт, мөн оноос магистр, докторын шаталсан сургалт явуулж эхэлсэн байна.

Он /Бакалавр/ Он /Магистр, Доктор/
1 2010-2011 он 2010-2011 он
2 2011-2012 он 2011-2012 он
3 2012-2013 он 2012-2013 он
4 2013-2014 он 2013-2014 он
5 2014-2015 он 2014-2015 он
6 2015-2016 он 2015-2016 он
7 2016-2017 он 2016-2017 он
8 2017-2018 он 2017-2018 он
9 2018-2019 он 2018-2019 он
10 2019-2020 он