МАГИСТР, ДОКТОР

Математикийн тэнхим нь магистр, докторын түвшинд дараах мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулж байна.

Магистр:

Мэргэжил Индекс Төлөвлөгөө /файлаар/
Математик /судалгааны/ E05410101 Математик судалгааны
Математик /мэргэжлийн / E05410101 Математик мэргэжлийн
Багш математик /Мэргэжлийн/ E05410101 Багш математик /Мэргэжлийн/
Математик боловсрол (Багш) /Судалгааны/ E01140101 Математик боловсрол (Багш) /Судалгааны/

 

Доктор:

Мэргэжил Индекс Төлөвлөгөө /файлаар/
Математик E05410101 Математик