N24, 2014

Агуулга

Монгол улсын хөдөлмөрийн насны хүн амын эдийн засгийн идэвхийн дундаж хугацаа: олон шатат өргөтгөсөн насжилтын хүснэгт ашиглан тооцох нь PDF
Д.Гансүх, Ц.Болормаа 7-16
Ядуурлыг олон хэмжээсээр үнэлэх нь PDF
Ц.Амартүвшин (магистр), Ч.Даваасүрэн 17-23
Монгол дахь гэрлэгсдийн боловсролын ижил төстэй байдал PDF
Б.Наранчимэг 27-38
Нийгмийн хамгааллын үзэл баримтлал, нийгмийн хамгааллын индексийн тооцоолол PDF
Б.Энхцэцэг 39-44
Монгол Улсын хөдөө орон нутгийн хүн амын цөөрөлт PDF
Ц.Болормаа 45-52
Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөө PDF
Л.Уранбилэг, Э.Эрхэмбаяр, Д.Дорлигжав 53-59
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга, аргачлал PDF
Ч.Бямбадорж 61-73
Current situation to the access of water supply in ger area Case sudy: Bayankhoshuu, SKH district of Ulaanbaatar PDF
З.Мөнхцэцэг 75-85