N16, 2007

Агуулга

Монгол хүний хөдөлмөр эрхэлж чадах насны дээд, доод хязгаарыг тогтоох судалгаа PDF
М.Туул 7-16
Монгол улсын ядуурлын төлөв байдал PDF
Б.Энхцэцэг 17-25
Монгол орны баруун бүсийн хүн ам зүйн орчны судалгаа PDF
Б.Дэмид, Д.Алтанхуяг 25-40
Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын ажлын өмнө тулгарч байгаа асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх боломжит арга замуудыг тодорхойлох нь PDF
М.Сүхцоодол 41-51
Мэргэжлийн өвчний өнөөгийн байдал, цаашдын төлөв PDF
Б.Туяа 52-54
Монголд авилгалыг хориглоход анхаарах зарим асуудал PDF
Ж.Төртогтох, Ч.Өлзийсайхан, Д.Оюунчимэг 55-56
Дэлхийн хүн амын байдал-2007: Хотжилтын нөөц бололцоог ашиглах нь PDF
69-74
Эхийн эрүүл мэндийг хамгаалахад эрчүүдийн туслалцаа, дэмжлэг чухал PDF
61-70
Хамгийн бага квадратын аргаар шугаман хамаарлын тооцоолол хийхэд LINEST функцийг хэрэглэх нь PDF
П.Оюунбилэг 81-84
Нийгмийн даатгалын үүсэл хөгжил ба онцлог PDF
Д.Ванданмагсар 85-92
Баялаг ба ядуурлын тухай PDF
С.Баатар 93-96
Poverty line of USDollar per person per day is a starvation line in Mongolia, and the majority live under this line PDF
Д.Ариунаа 99-117
Age and sex composition of Mongolia: An evaluation of the population censuses, 1956-2000 PDF
Thomas Spoorenberg 118-135
Mobility Transition in Mongolia PDF
Ц.Болормаа 135-140